Οντολογία βιογραφικών γεγονότων: πρόταση τρόπου αναπαράστασης, αποθήκευσης, ελέγχου πρόσβασης και ανάκτησης των σχετικών δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ontology for biographical events: propose a tool for modeling, storing, editing and accesing the related content
Οντολογία βιογραφικών γεγονότων: πρόταση τρόπου αναπαράστασης, αποθήκευσης, ελέγχου πρόσβασης και ανάκτησης των σχετικών δεδομένων

Καργιώτη, Ελένη Νικολάου

The current thesis proposes an ontology for modeling the field of a person's biographical events and also a software tool, which allows to effectively model, store, edit and access the related semantically annotated content. The wide field of biographical events is covered completely enough but not exhaustively using the OWL Full vocabulary and extending the entity Person as defined in the commonly accepted Friend Of A Friend ontology. Semantic wikis are chosen as the software tools to investigate and evaluate, which are considered a latest trend of the Semantic Web. Various Semantic Wikis are evaluated in two phases. First according to criteria based on literature review and then with "hands-on" experience on how effectively they can host semantically annotated content by the proposed ontology.
Η παρούσα διπλωματική εργασία μοντελοποιεί σε μια οντολογία το πεδίο των βιογραφικών γεγονότων του ατόμου και προτείνει ένα εργαλείο λογισμικού που υποστηρίζει αποτελεσματικά την αναπαράσταση, αποθήκευση, ανάκτηση και έλεγχο πρόσβασης των περιεχομένων της οντολογίας. Το ευρύ πεδίο της οντολογίας περιγράφεται πλήρως μεν αλλά όχι εξαντλητικά μέσω της γλώσσας ορισμού οντολογιών OWl Full και επεκτείνοντας την οντότητα Person της κοινώς αποδεκτής οντολογίας Friend Of A Friend. Τα εργαλεία λογισμικού που ερευνώνται και αξιολογούνται είναι σημασιολογικά wikis, που τελευταία αναδύονται δυναμικά στο ερευνητικό πεδίο του Σημασιολογικού Ιστού. Η πρόταση των καταλληλότερων από αυτά προκύπτει τελικά από βιβλιογραφική συγκριτική αξιολόγηση βάσει κάποιων κριτηρίων, όσο και από την αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους κατά την φιλοξενία της προτεινόμενης οντολογίας βιογραφικών γεγονότων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σημασιολογικά wikis
Οντολογία Friend of a friend (Foaf)
Semantic web
Personal knowledge management
Σημασιολογικός ιστός
Wikis
Semantic wikis
Διαχείριση προσωπικής γνώσης
Friend of a friend (Foaf) ontology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.