System applied on the sanitary controls over the shellfish produced in Greece

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επισκόπηση του συστήματος ελέγχου της υγιεινής κατάστασης προϊόντων θαλάσσης (οστρακοειδών) στην Ελλάδα
System applied on the sanitary controls over the shellfish produced in Greece

Περιστερά, Νικολέττα

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το σύστημα ελέγχου της υγιεινής κατάστασης των παραγόμενων οστρακοειδών στη χώρα μας. Από την επισκόπηση του διαθέσιμου υλικού που αφορά τα νομικού και διοικητικού περιεχομένου κείμενα που άπτονται του εν λόγω συστήματος, όπως εξελίχθηκαν αυτά κατά τη διάρκεια των τελευταίων σαράντα ετών, προκύπτει ότι το ισχύον σύστημα που εφαρμόζεται στη χώρα μας είναι αξιόπιστο, σύγχρονο και εναρμονισμένο με εκείνο των υπόλοιπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, εφαρμόζεται με επιτυχία στο σύνολο σχεδόν των περιοχών της χώρας μας, στις οποίες υπάρχει οστρακοαλιευτική ή οστρακοκαλλιεργητική δραστηριότητα. Στο χρονικό διάστημα από 01-01-2006 έως και 31-05-2007 μελετήθηκε η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος σε έντεκα (11) νομούς της Ελλάδας, οι οποίοι με αλφαβητική σειρά είναι: Αττικής (Δυτικής), Έβρου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Φθιώτιδας και Χαλκιδικής. Σε κάθε νομό μελετήθηκε η πραγματοποίηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των απαιτούμενων εξετάσεων (τοξικό φυτοπλαγκτόν, βιοτοξίνες, μικροβιολογική διερεύνηση, πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες, οργανοαλογόνα, ραδιονουκλεοτίδια), αλλά και οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα αναστολής της διακίνησης των οστρακοειδών, επειδή κάποιος ή κάποιοι από τους εξεταζόμενους παράγοντες της υγιεινής κατάστασης των παραγόμενων οστρακοειδών, παρουσίασε τιμές ανώτερες των επιτρεπτών ορίων. Στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα κανένα κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση οστρακοειδών δεν καταγράφηκε επίσημα στις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, μολονότι υπήρξαν λόγοι αναστολής της διακίνησης των οστρακοειδών σε όλους τους νομούς. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου της υγιεινής κατάστασης των οστρακοειδών στη χώρα μας, ως προς τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών.Βέβαια η αποτελεσματικότητα του συστήματος είναι δυνατόν να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με την επιπρόσθετη στελέχωση των αρμόδιων Υπηρεσιών με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και με τις συνεχείς ενημερώσεις όλων των άμεσα ενδιαφερομένων φορέων (παραγωγών, ελεγκτικών μηχανισμών, καταναλωτών).
The present study deals with the system which governs the controls over the hygienic status of shellfish produced in Greece. Taking into consideration all the available material that has to do with the legal and administrative aspects of this system, as they have changed during the last four decades, one can assume that the system that is enforced in Greece is reliable, modern and compatible with those of all other European Union member states. Moreover, it is applied successfully in all the regions where shellfish are fished or cultivated. Between 1.1.2006 and 31.5.2006 the application of this system was the subject of study in eleven (11) prefectures of Greece, which are the following: West Attiki, Evros, Imathia, Thesprotia, Thessaloniki, Kavala, Pieria, Rodopi, Serres, Fthiotida and Chalkidiki . In more detail in each of the above prefectures the subject of study was both the required exams conducted by the competent authorities (toxic phytoplankton, shellfish biotoxins, microbiological examination, oil carbohydrates, organ halogen compounds, radio nucleotides) and the cases in which the transport of shellfish had to be prohibited temporarily because one or more of the above-mentioned examined safety parameters exceeded the legal limits. In the study period under examination, no case of food poisoning was officially recorded, in the prefectures examined. This result proves the effectiveness of the safety control system for shellfish, operated in Greece. The effectiveness of this system can be further improved by the recruitment of additional specialized scientific personnel in the competent authorities’ services as well as by the continuous flow of information to all interested parties of the Greek shellfish production sector (producers, competent authorities, consumers).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Bivalve molluses
Sanitary measures
System on the sanitary controls
Biotoxins
Shellfish
Βιοτοξίνες
Υγειονομικά μέτρα
Οστρακοειδή
Ασφάλεια τροφίμων
Safety food
Δίθυρα μαλάκια
Σύστημα ελέγχου της υγιεινής κατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.