Χρώμα, αντοχή και ταυτοποίηση χρωστικών της παραδοσιακής υφαντουργίας.Κόκκινες και κίτρινες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Colour, fastness and identification of red and yellow traditional natural dyes
Χρώμα, αντοχή και ταυτοποίηση χρωστικών της παραδοσιακής υφαντουργίας.Κόκκινες και κίτρινες

Ζαρκογιάννη, Μαρία Χρήστου

In the present work the dyeing of wool and cotton samples with seven traditional dyes was made. The dyes are: madder, henna, alkanna, brazilwood, sandalwood, safflower and cochineal.Dyeing properties and wash, light and rub fastness properties of the cotton and wool samples, dyed directly or after mordanting were measured and estimated. The following metallic salts were used as mordants: KAl(SO4)2∙12H2O, SnCl2, KAl(SO4)2∙12H2O:SnCl2(4:1), K2Cr2O7, CuSO4, ZnCl2, FeCl3, FeSO4, KAl(SO4)2∙12H2O- K2Cr2O7(cotton samples).Colour measurements of the directly dyed samples were measured and compared to those dyed after mordanting.Finally qualitative and quantitative analysis of known samples and an unknown sample was made using HPLC and micro-FTIR.
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η βαφή μάλλινων και βαμβακερών ινών με επτά διαφορετικές χρωστικές της παραδοσιακής υφαντουργίας. Από αυτές οι έξι είναι φυτικές: ριζάρι (madder), χέννα (henna), άγχουσα (alkanna), αιματόξυλο (brazilwood), σανταλόξυλο (sandalwood), κνήκος (safflower) και μία είναι ζωική, η κογχινίλη (cochineal).Μελετήθηκαν και αποτιμήθηκαν οι βαφικές ιδιότητες υδατικών εκχυλισμάτων των παραπάνω χρωστικών, καθώς και οι ιδιότητες αντοχής στην υγρή κατεργασία, στο φως, στην υγρή και ξηρή τριβή των βαμμένων μάλλινων και βαμβακερών ινών απευθείας και μετά από κατεργασία με προστύμματα. Η πρόστυψη, διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση της βαφής και της αντοχής των βαμμένων ινών σε διάφορες κατεργασίες, αλλά και στην επίτευξη πολλών αποχρώσεων,έγινε με τα εξής προστύμματα: στυπτηρία, SnCl2, στυπτηρία:SnCl2(4:1), K2Cr2O7, CuSO4, ZnCl2, FeCl3, FeSO4. Στην περίπτωση των βαμβακερών πραγματοποιήθηκε και μια ειδική πρόστυψη που περιλαμβάνει μια αρχική πρόστυψη με στυπτηρία και μια δεύτερη με K2Cr2O7. Έγινε επίσης μέτρηση του χρώματος των βαμμένων απευθείας και μετά από πρόστυψη δειγμάτων και αποτιμήθηκε η επίδραση της πρόστυψης στην αλλαγή της χροιάς τους.Τέλος, πραγματοποιήθηκε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση γνωστών και αγνώστου δείγματος με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) και micro-FTIR.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φυσικές χρωστικές
Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
Wool cotton
Fastness properties
Ιδιότητες αντοχών
Madder
Identification
Μαλλί-βαμβάκι
Ταυτοποίηση
Natural dyes
Hplc
Ριζάρι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.