Η διαθεματικότητα και το μάθημα των θρησκευτικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Cross curricular themes and religious education
Η διαθεματικότητα και το μάθημα των θρησκευτικών

Μανώλη, Ελευθερία Νικολάου

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της διαθεματικότητας και του ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών). Ακόμη προσεγγίζεται ο τρόπος εφαρμογής της διαθεματικότητας στο μάθημα των θρησκευτικών
The subject of this paper is the presentation of basic principles of CCTF (Cross Curricular/Thematic Framework) and cross curricular themes. Thus, is being approached the way of application of cross curricular themes in religious education

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαθεματικότητα
Workshop groups of pupils
Ομάδες εργασίας μαθητών
Αυτενέργεια μαθητών
Θρησκευτικά
Σύνδεση μαθημάτων
Cross curricular themes
Religious education
Cross curricular/Thematic framework
Cross curricular thematic approach
ΔΕΠΠΣ
Self action of pupils

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)