δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το δίκαιο του ισχυρότερου στην Αρχαία Ελληνική Σκέψη. "Οι φιλοσοφικές καταβολές της ιδέας"
The right of most powerfull

Βαβούρας, Ηλίας Στεφάνου

Φέροντας τον βαρύνοντα τίτλο «Το Δίκαιο του Ισχυροτέρου», το έργο αυτό του Ηλία Βαβούρα επιχειρεί να αναδείξει την πολεμική του μεγάλου φιλοσόφου Πλάτωνα εναντίον της σοφιστικής και των εκπροσώπων της. Μελέτη εξαιρετικής δυναμικής, με πολυσχιδείς φιλοσοφικές προοπτικές και αντιμαχόμενες προσεγγίσεις, το κείμενο διαπερνά με ενάργεια και με ομολογημένη από τον αναγνώστη εγκυρότητα-επιστημονικότητα το σύνολο της ηθικής σφαίρας και προβληματικής. «Το δίκαιο του ισχυρότερου», η αντίθεση «νόμος-φύσις», η «ρητορική», η «πειθώ», η «δικαιοσύνη», το «αγαθό», η «πολιτική», η «δημοκρατία», η «τυραννία», είναι μερικές μόνο απο τις έννοιες που διαπλέκονται, υπό τη δίνη μιας φιλοσοφικής έριδας, ανάμεσα στη σωκρατική υπεροχή του νου και τη φυσικοδικαιϊκή Καλλίκλεια αντιμετώπιση, που αναγνωρίζει το δίκαιο στην πλευρά της ανυπέρβλητης ισχύος και στηρίζει το δικαίωμα του ισχυρού ατόμου να κρατά κάτω από την εξουσία του τις ασθενέστερες φύσεις. Μια έριδα που στη διαλεκτική της πορεία δεν αφήνει ανέγγιχτες ούτε προσωπικότητες του εύρους, ενός Περικλή, Μιλτιάδη ή Θεμιστοκλή και τελικά αποκρυσταλλώνεται στη νιτσεϊκή ρήση: θέληση για δύναμη.
With the important title "the Right of most powerful", this work of Ilias Vavouras attempts analyse the polemics of big philosopher Plato against the sophistic movement and her representatives. Study of exceptional dynamic, with multifarious philosophical prospects and fighting approaches, the text penetrates with clearnness and with admitted from the reader validity-scientific character the total of moral sphere and questioning."The right of most powerful", the opposition "law -nature", the "rhetoric", the "persuasion", the "justice", the "virtue", the "politics", the "democracy", the "tyranny", are certain only from the significances that are intermingled, under the maelstrom of philosophical dispute, beetween the socratic supremacy of mind and the natural-right confrontation of Callicles, that recognizes the right in the side of magnificent force and supports the right of powerful individual to keep under his power worse natures. A dispute that in her dialectic course does not leave antouched nor personalities of breadth, Pericles, Miltiades or Themistokles and finally is crystallized in the utterance of Nietzsche : will for power.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ισχύς
Απάτη
Πειθώ
Βία
Τυραννία, Δημοκρατία, Κυβέρνηση
Το δίκαιο του ισχυρότερου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.