Βυθοκορήσεις και διάθεση ιζημάτων. Οικονομοτεχνική ανάλυση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Dredging and disposal of dredged material sediment. Cost and production analysis
Βυθοκορήσεις και διάθεση ιζημάτων. Οικονομοτεχνική ανάλυση

Παλιγιάννη, Αικατερίνη Δημητρίου

Η βυθοκόρηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προσφέρει πολλές προκλήσεις σε εκείνους που ασχολούνται με αυτή, είτε εκ μέρους του εργολάβου είτε εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. Το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα ενός project βυθοκόρησης συνήθως δεν είναι ορατό και εύκολα αντιληπτό, και η εργασία σπάνια συνοδεύεται από την κατασκευή κάποιας ανωδομής, αλλά η βυθοκόρηση αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ένα ουσιαστικό τμήμα πολλών και διαφορετικών μορφών δραστηριότητας της εφαρμοσμένης μηχανικής.
In this age of environmental awareness, the significance of water-borne transport is ever increasing because of its energy efficiency and convenience. To facilitate the development of water-borne transport, navigation channels have to be created or deepened to allow the safe passage of vessels. Meanwhile, in its efforts to transport products as safely and economically as possible, the oil and gas industry needs to lay pipelines on the sea-bed. These pipelines are frequently placed in a trench and the trench backfilled. In these two examples of excavation or reprofiling of the sea-bed or river-bed the work would be carried out by dredgers. They illustrate the key role which dredging now plays in our lives.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προσαμμώσεις
Ιζήματα
Dredging
Sediment disposal
Επιχώσεις
Βυθοκόροι
Dredgers

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.