Ενας νέος αλγόριθμος αναγνώρισης ομιλητή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
A new speaker identification algorithm
Ενας νέος αλγόριθμος αναγνώρισης ομιλητή

Μοσχονάς, Παναγιώτης Μιχαήλ

The algorithm is based on audio and text data. Text data derived from the speaker's speech data. Via a statistical process, the proposed method outputs an estimation of the unknown speaker's identity
Ο αλγόριθμος βασίζεται στο σώμα ομιλίας ενός συνόλου ομιλητών. Το σήμα ομιλίας είναι επισημειωμένο που έχει μεταγραφεί σε κείμενο. Ο αλγόριθμος επεξεργάζεται με στατιστικές μεθόδους το κείμενο και το ηχητικό σήμα ομιλίας και εκτιμά έναν άγνωστο ομιλητή.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Mel frequency cepstral coefficients, MFCC
Δεδομένα ομιλίας
Πιθανοκρατικό μοντέλο
Annotated text data, audio
Αναγνώριση ομιλητή
Specker recognition/identification
Probabilistic latent semantic analysis, PLSA
Επισημειωμένο κείμενο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.