δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Απόψεις εκπαιδευτικών για το έργο των σχολικών συμβούλων
What teachers think of school advisor's work

Τριανταφύλλου, Αλεξάνδρα Δημητρίου

School advisor has been an institution in greek education system from 1982. Greek teachers wished for it but today, more than 25 years after then, they are disappointed by the way that institution works. This investigation is about teachers' opinions generally about school advisors' work. Also, it's about their (teacher's) expectation from them and their work.
Μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία κυριάρχησε στην ελληνική εκπαίδευση ο επιθεωρητής, εισήχθη με το Ν. 1304/82 ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα. Η εισαγωγή του συνοδεύτηκε από μεγάλη αισιοδοξία αλλά στην πορεία αμφισβητήθηκε έντονα η λειτουργία του, φτάνοντας στο σημείο να απαξιώνεται από τους εκπαιδευτικούς. Οι λόγοι αυτής της αμφισβήτησης, η στάση των εκπαιδευτικών έναντι του έργου των Σχολικών Συμβούλων και των ίδιων των Σχολικών Συμβούλων αλλά και οι προσδοκίες των δασκάλων από τη λειτουργία του θεσμού, διερευνώνται στο πλαίσιο της εργασίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτικά
Teachers
Σχολικός σύμβουλος
Primary school
Inspectors and schoold advisors

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.