δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων
Employees personal data protection

Σιώμου, Χρυσάνθη Αθανασίου

This thesis is about employees' personal data protection at the workplace with more emphasis on the surveillance of the use of internet and electronic mail. It is well known that many times the employer's control invades employees' privacy and rights, so it is examined whether this control is acceptable and legal and how someone can protect himself. The second and the third part of the thesis refer to the relevant European countries' legislation and especially to the Greek one.
Στην παρούσα εργασία τίθεται το θέμα της επιτήρησης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και κυρίως όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εξετάζεται εάν και μέχρι ποιο σημείο είναι επιτρεπτός αυτός ο έλεγχος που πολύ συχνά διεισδύει στη προσωπική ζωή του εργαζομένου παραβιάζοντας την ιδιωτικότητα του, καθώς και πως μπορεί ο ίδιος να προστατευθεί. Επίσης γίνεται αναφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζεται το ζήτημα σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εστιάζοντας βέβαια στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προσωπικά δεδομένα
Electronic monitoring
Employees rights
Privacy
Ιδιωτικότητα στον εργασιακό χώρο
Δικαιώματα εργαζομένων
Workplace privacy
Επιτήρηση στο χώρο εργασίας
Ηλεκτρονική παρακολούθηση
Personal data
Workplace surveillance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.