Μελέτη της λειτουργίας των μονοπύρηνων του περιφερικού αίματος σε καταστάσεις που προάγουν την αθηρογένεση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Study of peripheral blood monocytes during the process of atherogenesis
Μελέτη της λειτουργίας των μονοπύρηνων του περιφερικού αίματος σε καταστάσεις που προάγουν την αθηρογένεση

Κλωνιζάκης, Φίλιππος Ι.

TF expression and IL-6 production were determined in different group of patients and normal subjects in order to investigate the role pf blood momocytes during the various stages of the atherosclerotic process. This thesis engaged in providing that stimulate procoangulant activity in circulated peripheral blood monocytes 2. how early does this activation occur in the chronic process of atheromatosis
Με σκοπό να διερευνηθεί ο ρόλος των ΜΜ στη διαδικασία της αθηρωμάτωσης μελετήθηκαν η γονιδιακή έκφραση του ΙΠ και τα επίπεδα της IL-6, σε διάφορες φάσεις της εξέλιξή της, από τα πρώιμα δηλ. στάδια έως τη φάση των κλινικών εκδηλώσεων. Επιπλέον αναζητήθηκε η απάντηση στα ερωτήματα : 1. Ποιοί παράγοντες ενεργοποιούν τα ΜΜ του περιφερικού αίματος με αποτελέσματα να εκδηλώνουν την πηκτική τους δραστηριότητα ; 2. πόσο πρώιμα συμβαίνει αυτή η ενεργοποίηση στη διάρκεια της χρόνιας πορείας της αθηρωμάτωσης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Monocytes
Αθηρωμάτωση
Μεγάλα μονοπύρηνα
Atheromatosis
Αθηροσκλήρωση
Atherosclerosis
Ιστικός παράγοντας
Tissue factor
Peripheral blood
Μονοκύτταρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.