δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Προγράμματα στατιστικής ανάλυσης ελεύθερου λογισμικού
Free statistical analysis softwares

Χατζηπέτρου, Παναγιώτα Μυριάνθη

Κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει τα πιο διαδεδομένα ελεύθερα στατιστικά προγράμματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Τα ελεύθερα στατιστικά προγράμματα που βρέθηκαν ήταν πολλά. Ωστόσο, μετά από εκτεταμένη έρευνα επιλέχθηκαν να μελετηθούν τα πιο εύχρηστα και φιλικά ως προς τον χρήστη λογισμικά. Ο αριθμός των στατιστικών αυτών πακέτων είναι έξι. Η διπλωματική αυτή χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το θεωρητικό κομμάτι, όπου παρουσιάζονται και περιγράφονται αναλυτικά και με παραδείγματα τα έξι ελεύθερα στατιστικά προγράμματα. Το δεύτερο μέρος αποτελεί μία πρακτική εφαρμογή ανάλυσης παλινδρόμησης από ένα από τα ελεύθερα στατιστικά πακέτα (Knime).
Main objective of this thesis is to presents the most popular free statistical programs that are on the internet. The free statistical programs that were found were many. However, after extensive research we select to study the most functional and friendly softwares. The number of these statistical analysis softwares is six.This thesis is separated in two parts. The first part is the theoretical part, where we present and describe analytically the six free statistical programs. The second part constitutes a practical application of analysis of regression with the free statistical analysis software Knime.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στατιστική
Winidams
Microsiris
Factor analysis
Ελεύθερα λογισμικά
Knime
Assistat
Ezanova

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.