Δημιουργική λογιστική και μάνατζμεντ των κερδών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Creative accounting and earnings management
Δημιουργική λογιστική και μάνατζμεντ των κερδών

Μουτσιανάς, Κωνσταντίνος Απόστολου

Η εργασία ασχολείται με τη δημιουργική λογιστική και τη διαχείρηση των κερδών που εφαρμόζουν οι managers προκειμένου να εμφανίσουν τα κέρδη με τον τρόπο που επιθυμούν αυτοί. Επίσης περιγράφονται τα κίνητρα που ωθούν τους managers στη διαχείρηση των κερδών. Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί την πιο σημαντική συνέπεια της δημιουργικής λογιστικής και αναλύεται σε ξεχωριστή ενότητα. Τέλος, περιγράφονται μέθοδοι εντοπισμού του earning management και κάποια "λογιστικά τεχνάσματα".
The diplomatic work deals with the creative accounting and the earnings management that they applied by managers in order to present the profits with the way that they want. Also, are described the motives that prompt managers in the earnings management. The manipulation of financial statements constitutes the most important consequense of creative accounting, and is analyzed in separate unit. Finally, are described methods of detecting earnings management.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δημιουργική λογιστική
Διαχείριση κερδών
Earnings management
Fraudulent financial statements
Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων
Creative accounting

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)