Το πρόβλημα του προσηλυτισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The problem of proselytism
Το πρόβλημα του προσηλυτισμού

Κωσταρλίδου, Πασχαλιά Γεωργίου

This writing describes and explains the subject of proselytism and religious freedom. It has been searched theologically, sociologically and legally. The religious freedom is directly connected with the christian teaching. Sociologically we search the way, that the right of religious freedom is violated in society of today. Furthermore we investigate the legal writings and the law, which describe how religious freedom is secured in front of the danger of proselytism. Finally we include specific subjects of religious freedom, such as the erection of temples, the oath, the existence of religious minorities in Greece, etc.
Η παρούσα εργασία περιγράφει το ζήτημα του προσηλυτισμού και της θρησκευτικής ελευθερίας εν γένει. Εξετάζονται από πλευράς θεολογικής, κοινωνιολογικής και νομικής. Η θρησκευτική ελευθερία συνδέεται άμεσα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, αφού ο Χριστιανισμός ορίζει ως πνευματική τροφή του ανθρώπου την ελευθερία. Εξετάζεται επίσης κοινωνιολογικά, με ποιον τρόπο δηλαδή θίγεται η θρησκευτική ελευθερία στα πλαίσια της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Στη συνέχεια ερευνάμε και τα νομικά κείμενα στα οποία κατοχυρώνεται η θρησκευτική ελευθερία έναντι του προσηλυτισμού. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα θέματα θρησκευτικής ελευθερίας, όπως ο όρκος, η ανέγερση ναών και ευκτηρίων οίκων, οι θρησκευτικές μειονότητες στην Ελλάδα, κ.ά.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επικρατούσα θρησκεία
Religious freedom
Human rights
Proselytism
Religious tolerance
Προσηλυτισμός
Ατομικό/ά δικαίωμα/τα
Σύνταγμα
Θρησκευτική ελευθερία
Prevalent religion
Ανεξιθρησκεία
Constitution

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.