Η συμβολή των αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας στη βελτίωση της μαθηματικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The contribution of analytic methods of treatment in the improvement of mathematic sufficiency in children of preschoolage
Η συμβολή των αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας στη βελτίωση της μαθηματικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Παπαδημητρίου, Μαργαρίτα Δημητρίου

Τεκμηριώνονται οι υποθέσεις ότι : Πρώτον τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του γνωστικού ύφους μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα χρήσης αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας. Δεύτερον, όταν συμμετέχουν σ' ένα πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης που στηρίζεται στην ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων επεξεργασίας βελτιώνουν την επίδοση τους, τη συνολική τους επάρκεια στα Μαθηματικά και καθίστανται περισσότερο έτοιμα να δεχτούν την τυπική μαθηματική εκπαίδευση.
I. The children of preschool age can acquire the posibility of use of analytic methods of treatment. II. When the children participate in program of pedagogic intervention they improve their faculty in the mathematics.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μαθηματική επάρκεια
Αναλυτικές μέθοδοι επεξεργασίας
Analytic methods of treatment
Mathematic sufficiency

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)