Μελέτη Απόδοσης Κωδικοποιητών Πολυμέσων σε Ασύρματο Σύστημα Τηλεδιάσκεψης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Performance Analysis Of Multimedia Codec Over Α Wireless Videoconferencing Environment
Μελέτη Απόδοσης Κωδικοποιητών Πολυμέσων σε Ασύρματο Σύστημα Τηλεδιάσκεψης

Κούτλος, Ιωάννης Αθανασίου
Τζένος, Παναγιώτης

In this document we performed a series of experiments concerning videoconferencing over a wireless environment in order to study the behavior of some of the most popular audio & video codec used today. In the first chapter we explain everything that someone may need in case he wants to reproduce those experiments. That is, we describe all the software and hardware components used in our experiments. Furthermore, a reference is made to the operational principles of our wireless network. In the second chapter, we have recorded all the values of our measurements. These metrics depend on the state of the wireless channel as well as the performance of the audio & video codec and are showed within the form of numerous matrixes. In the end of the chapter, we mention some issues and problems we faced during the building of this project. In the last and final chapter, we present our conclusions using the help of diagrams we built by plotting the values of the metrics from the previous chapter.
Σε αυτό το σύγγραμμα εκτελέσαμε μια σειρά πειραμάτων που αφορούσαν τηλεδιασκέψεις σε ασύρματο περιβάλλον, προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά κάποιων εκ των δημοφιλέστερων κωδικοποιητών βίντεο και ήχου που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρουμε όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να επαναλάβει την εκτέλεση των ίδιων πειραμάτων. Δηλαδή, περιγράφουμε τα προγράμματα και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα αυτά. Επίσης, γίνεται αναφορά στις αρχές λειτουργίας του δικτύου που στήθηκε για τις ανάγκες των πειραμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε καταγράψει όλα τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Οι μετρήσεις αυτές αφορούσαν τόσο τη κατάσταση του ασύρματου καναλιού επικοινωνίας, όσο και την απόδοση των κωδικοποιητών ήχου και βίντεο και παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφερόμαστε σε κάποια θέματα που μας προβλημάτισαν κατά τη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα πλήθος διαγραμμάτων από τα αποτελέσματα των μετρήσεών μας και με βάση αυτά, καταγράφουμε τα συμπεράσματα μας για την απόδοση των κωδικοποιητών που μελετήσαμε.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Wireless
Κωδικοποιητής
Ασύρματο
Codec
Ηχος
Τηλεδιάσκεψη
Video
Απόδοση
Videoconferencing
Βίντεο
Audio
Performance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)