Επίδραση της προκλητής μείωσης του σωματικού βάρους στις παραμέτρους του οστικού μεταβολισμού: ο ρόλος της λεπτίνης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The influence of provoked body weight reduction in the parameters of bone metabolism in obese postmenopausal women: the role of leptin
Επίδραση της προκλητής μείωσης του σωματικού βάρους στις παραμέτρους του οστικού μεταβολισμού: ο ρόλος της λεπτίνης

Γιαννούλης, Κυριάκος Ε.

Aim: In this study we aimed to investigate in detail the relationship be-tween BW and BMD in obese PMW, the skeletons of which are under the in-fluence of two significant factors: 1) The menopause which favours bone loss and 2) the obesity which exerts a protective effect on bone density. Farther-more with provocative reduction of BW we assessed the potential changes in bone markers related to bone metabolism. Apart from anthropometric parame-ters we investigated also the role of leptin, adiponectin and NPY which, acaccording to recent data, apart from their regulatory effect on homeostasis of energy it seems that they have a significant role on the bone density
Σε 45 παχύσαρκες μετα-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες μελετήσαμε την επίδραση της μείωσης του ΣΒ επί της οστικής μάζας και τις παραμέτρους του οστικού μεταβολισμού. Εμφαση δόθηκε στο ρόλο της λεπτίνης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Λεπτίνη
Menopause, Complications
Εμμηνόπαυση, Επιπλοκές
Οστά, Διαταραχές
Body weight
Leptin
Παχυσαρκία στις γυναίκες, Επιπλοκές
Obesity in women, Complications
Σωματικό βάρος
Bones, Metabolism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)