ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
THE RIGHT OF ASSISTED REPRODUCTION IN THE GREEK AND GERMAN CONSTITUTION AND THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Γεωργακόπουλος, Ιωάννης Πέτρου

In this dissertation the constitutional right of assisted reproduction is researched in terms of the greek and the german constitution. The constitutional provision 5 par. 1 of the greek constitution is used in order to regulate the right.The way the german theory responds to the same matter. The differences betweeen the two legal systems are highlighted. The way the ECHR has looked into the matter using the European Convention of Human Rights. The decision Evans vs United Kingdom.
Tο συνταγματικο δικαίωμα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής επιχειρείται να ερευνηθεί στην παρούσα διπλωματική εργασία όσον αφορά το ελληνικό συνταγματικό κείμενο και αντίστοιχα το γερμανικό συνταγματικό κείμενο.Το άρθρο 5 παρ.1 Ελ Συντ καλείται να εντάξει στους κόλπους του το δικαίωμα αυτο.Η απαντηση της γερμανικής θεωρίας και η θεώρηση διαφορων πτυχών του δικαιώματος αυτού σε αντιπαραβολή και στις δυο έννομες τάξεις.Ο τρόπος που έχει αντιμετωπιστέι το εν λόγω δικαίωμα απο το ΕΔΔΑ και ενόψει πάντα της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η απόφαση Εβανς κατά Ηνωμένου Βασιλείου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Aritificial fertilisation
Ιατρική υποβοήθηση
Echm
ΕΣΔΑ
Greek and german constitution
Ελληνικό και Γερμανικό Σύνταγμα
Assisted reproduction
Τεχνητή αναπαραγωγή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)