Οι απόψεις περί κίνησης και σωματικών ασκήσεων στους έλληνες Διαφωτιστές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The greek enlighteners' viewpoints on motion and physical exercise
Οι απόψεις περί κίνησης και σωματικών ασκήσεων στους έλληνες Διαφωτιστές

Φανιόπουλος, Χριστόδουλος Κ.

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ανιχνεύσει, να βρει, να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τις απόψεις των ελλήνων Διαφωτιστών για την κίνηση και τις σωματικές ασκήσεις. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται το φαινόμενο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και στη συνέχεια του Νεοελληνικού. Αναφέρονται οι περίοδοι του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και η γεωγραφική έκταση του φαινομένου. Στη συνέχεια η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο παρατίθεται συνοπτικά η εξέλιξη της κίνησης από την αρχαία εποχή ως την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Στο δεύτερο υπάρχουν οι σύντομες βιογραφίες επτά σημαντικών Διαφωτισμών, που κυρίως μας απασχόλησαν. Στο τρίτο κεφάλαιο αναγράφονται οι απόψεις των ελλήνων Διαφωτιστών για την κίνηση με σκοπό την υγεία και στο τέταρτο οι απόψεις τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από ένα κεφάλαιο στο οποίο εξετάζεται η κίνηση και οι σωματικές ασκήσεις ως μέρος του ελεύθερου χρόνου σύμφωνα με τις απόψεις των Νεοελλήνων Διαφωτιστών. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο ένα υποδεικνύεται η κίνηση και οι αγώνες ως μέσο στρατιωτικής εκπαίδευσης τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο άλλο εξετάζεται η κίνηση και οι σωματικές ασκήσεις στους κλεφταρματολούς και πώς είδαν, χαρακτήρισαν κι αξιολόγησαν τις ασκήσεις αυτές οι έλληνες Διαφωτιστές. Η εργασία τελειώνει με το επίμετρο και τα συμπεράσματα, τα οποία δείχνουν το τριπλό νόημα που έδιναν στην κίνηση και τις σωματικές ασκήσεις οι έλληνες Διαφωτιστές. Δηλαδή, η κίνηση και οι σωματικές ασκήσεις ήταν γι' αυτούς παράγοντας υγείας, ψυχαγωγίας αλλά και πολεμικής ετοιμότητας
The aim of the present paper is to trace, locate, present and interpret the Greek Enlighteners' viewpoints on motion and physical exercise. The introduction presents first the phenomenon of European Enlightenment and then that of Modern Greek Enlightenment. The periods of the Greek Enlightenment as well as its geographic extent are also mentioned. Then, the paper is divided into three parts: The first part consists of four chapters. The first chapter presents briefly the progress of motion from antiquity to the Modern Greek Enlightenment era. The second one includes brief biographies of seven significant Enlighteners, whom the paper substantially deals with. The third chapter provides the Greek Enlighteners' viewpoints on motion for reasons of health; and the fourth one includes their ideas on Olympic Games. The second part consists of one chapter, in which motion and physical exercise are examined as part of leisure time, based on the Modern Greek Enlighteners' viewpoints. The third part includes two chapters: The first one examines motion and games as a means of military training at that time, while the second examines motion and physical education in the Klephts and Armatoloi, as well as how the Greek Enlighteners anticipated, characterized and evaluated this exercise. The paper is concluded with an addendum and the conclusions, which reveal the three-fold meaning of motion and physical exercise for the Greek Enlighteners. More specifically, motion and physical exercise were for them components of health, entertainment as well as military preparedness

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Physical education and training, History, Greece
Υγεία
Διαφωτισμός, Ελλάδα, Νεώτερη
Entertainment
Health
Military preparedness
Ολυμπιακοί Αγώνες
Πολεμική ετοιμότητα
Φυσική αγωγή και άσκηση, Ιστορία, Ελλάδα
Enlightment, Greece
Olympic Games

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)