Προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του Φπα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του Φπα

Πετρίδου, Μαρία Αστερίου

Α. Εισαγωγικά.Α.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΑ.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΑ.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Α.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑΑ.5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΑ.6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ• Β. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑΒ.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟΒ.2 ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΠΑΒ.3 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΦΠΑ ΕΚ ΠΛΑΝΗΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΌ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ• Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ PRO RATA ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΡΘΡΟ 31 ΚΦΠΑΓ. 1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣΓ.2 ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΓ.3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝΓ.4 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΝΝΟΙΑΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥΓ.5 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝΓ.6 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣΓ.7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΟΧΙ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. Δ. ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤ’ AΡΘΡΟ 32 ΚΦΠΑ- ΠΛΑΣΤΑ/ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΔ. 1 ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΑΣΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥΔ.2 ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥΔ. 3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝΔ.4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥΔ. 5 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΔ.6 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ• Ε. ΦΠΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝΕ. 1 ΟΡΙΣΜΟΙΕ.2 ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΕ. 3 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΕ. 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ε. 5 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ• ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ• Ζ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ• Η. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
VAT THEORETICAL APPROACH DISTINCTION FROM OTHER INDIRECT TAXES THE RIGHT OF TAX CREDIT IMPORTANCE OF TAX CREDIT IN THE TAX SYSTEMEU LAW REGARDIND TAX CREDITPRO RATA CALCULATION OF THE DEBATE AMOUNTFORGED INVOICES AND THEIR CONSEQUENCIES UPON THE TAX CREDIT SYSTEMAIM: COMMOMN EUROPEAN VAT POLICY

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Credit
VAT
ΦΠΑ
Εκπτωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)