δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Έναρξη της ζωής και του προσώπου
The beginning of life and person

Μοσχοβίτη, Ολυμπία Αστερίου

Η ερώτηση για το πότε ξεκινά η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ πολύπλοκη με πολλές επιπτώσεις, ανάλογα με την απάντηση, όσον αφορά το δικαίωμα στην άμβλωση, στις έρευνες στο γεννητικό υλικό και σε άλλους ακόμη τομείς.Η ερώτηση για την αρχή της ανθρώπινης ζωής διατυπώθηκε και συζητήθηκε σε διάφορες χρονικές περιόδους και σε διάφορους πολιτισμούς.Η «απάντηση» είναι ρευστή και διαφοροποιείται μέσα στην ιστορία, καθώς συνδέεται άμεσα με τα πιστεύω, τις αξίες και τις κοινωνικές δομές κάθε κοινωνίας. Έχουν διατυπωθεί πολλές απαντήσεις σχετικά με την έναρξη της ζωής και η μόνη συνάφειά τους είναι ότι αυτές αλλάζουν συνεχώς, καθώς οι κοινωνικές δομές διαφοροποιούνται, οι θρησκευτικές αξίες αλλάζουν και νέες γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης του εμβρύου αποκτώνται. Επιστήμονες, φιλόσοφοι και θεολόγοι ακόμη επιχειρηματολογούν για το χρονικό σημείο έναρξης της ζωής. Οι νομικοί επιστήμονες φαίνονται προβληματισμένοι και για τη νομική υπόσταση του πρώιμου και αναπτυγμένου εμβρύου, ακόμη και του γεννητικού υλικού. Είναι τα σπερματοζωάρια, τα ωάρια και τα γονιμοποιημένα ωάρια απλά «πράγματα» ή μορφές ζωής; Σε όλες τις ανωτέρω ερωτήσεις δεν υπάρχει ακόμη σαφής απάντηση.
The question of when a human life begins is a profoundly intricate one, with widespread implications, ranging from abortion rights to stem cell research and beyond.The question of when human life begins has been pondered throughout history and in a multitude of cultural contexts. The "answer" is fluid, in that it has been changing throughout history, because any answer about when human life begins is deeply integrated with the beliefs, values and social constructs of the community or individual that drew the conclusion. Throughout history there have been several "answers" to the question of when human life begins, but the only consistency among the answers is that they are always changing as social contexts change, religious morals fluctuate, or new knowledge about the process of embryo development is obtained. Scientists, philosophers and theologians still argue about the time when human life begins. Law scientists seem to be confused about the legal status of fetuses, embryos and even genetic material. Are germs and egg cells simple "things" or forms of life? To all the questions above there is still no clear answer.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ζωή
Life
Πρόσωπο
Person

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.