Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ανάθεση σε ανάδοχη οικογένεια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Bad use of parental concern - The foster families
Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και ανάθεση σε ανάδοχη οικογένεια

Ευφραιμίδου, Ελένη Δημητρίου

Με το άρθρο 1532 το δικαστήριο καλείται να προστατεύσει το τέκνο από κακή άσκηση της γονικής μέριμνας. Σε αυτά τα πλαίσια, η κύρωση μπορεί να είναι ακόμα και η αφαίρεση της άσκησης της γονικής μέριμνας, ολικά ή μερικά. Η πιο φιλάνθρωπη για το παιδί λύση είναι η ανάθεση σε ανάδοχη οικογένεια. Η αναδοχή συνιστά, όταν το κίνητρο είναι η προσφορά στο παιδί, μια μορφή εθελοντισμού που μπορεί να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση της συνταγματικής προστασίας της παιδικής ηλικίας.
With the use of the article 1532A.K., the court tries to protect the child from bad use of parental concern. In this occasion, the penalty for the parents can be even the loss of their parental concern, total or part of it.Under these circumstances, the best solution for the child is to be put into a foster family. When the motive for the foster parents is just to offer to the children, they can contribute in a more effective protection of children's constitutional rights.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γονική μέριμνα
Επιμέλεια
Foster families
Parents
Οικογενειακό
Αναδοχή
Parental concern

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.