Η ελληνιστική επιρροή στη σκέψη του εκκλησιαστή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2006 (EN)
The hellenistic influence on the thought of Qoeleth
Η ελληνιστική επιρροή στη σκέψη του εκκλησιαστή

Παζάρσκη, Μαρία Ι.

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα γενικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής περιόδου, στα κοινωνικοοικονομιά δεδομένα του άμεσου ιουδαϊκού περιβάλλοντος του Εκκλησιαστή και στις εξελίξεις που αυτά προκάλεσαν στην ιουδαϊκή θρησκεία. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη σχέση της σκέψης του Εκκλησιαστή με κάποια σοφιολογικά κείμενα της εγγύς Ανατολής και της Αιγύπτου. Στο τρίτο κεφάλαιο τονίζεται η ελληνιστική επιρροή στη σκέψη του Εκκλησιαστή, η σκεπτικιστική στάση του απέναντι στην ιουδαϊκή παραδοσιακή σοφία και η σπουδαιότητα του ρόλου του στην εξέλιξη, της ιουδαϊκής σοφιολογικής σκέψης
This thesis includes three chapters. The first of them has to do with the influence of Judaism from the spirit of the hellenistic era during the age Qoeleth lives in. The second chapter concerns the relation Qoeleth's with the oriental wisdom literatur. The third chapter urged the hellenistic influence and the indipendance Qoeleth's thought from the greek thought, the communication with got through the pleasures of the senses too. The cardinal conclution in this thesis is, the Qoeleth's thought stands between the hellenism and judaism and the main reason of the hellenistic influence of his thought is his controversy with fundamental principles of the judaistic wisdom

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Oriental wisdom literatur
Σοφία της Αιγύπτου
Hellenistic era
Judaism
Ελληνιστική εποχή
Pleasures of the senses
Σοφία της εγγύς Ανατολής
Ιουδαϊκή σοφία
Ιουδαϊσμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2006
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)