Η εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα: ο ρόλος του διευθυντή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The introduction of school innovation: principal's role
Η εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα: ο ρόλος του διευθυντή

Τσιμηρίκα, Λαμπρινή Αβραάμ

Η αδήριτη ανάγκη για αλλαγή και η αποτυχία των μέχρι τώρα επιχειρούμενων μεταρρυθμίσεων οδηγούν τις εκπαιδευτικές κοινότητες στην πολιτική της αποσπασματικής αλλαγής μέσω της εισαγωγής κοινοτομιών στη σχολική μονάδα. Τα πλεονεκτήματα τους, όπως η ευελιξία, το χαμηλό κόστος και η ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, τις καθιστούν ως το αποτελεσματικότερο μέσο για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε όλη τη διάρκεια της εισαγωγής καινοτομιών (υιοθέτηση, εφαρμογή, θεσμοθέτηση) δεν είναι αξεπέραστα, αρκεί ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, υιοθετόντας τα χαρακτηριστικά ενός μετασχηματιστικού ηγέτη, να τα επιλύσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα της παρούσης εργασίας αξιοποιώντας το υλικό των συνεντεύξεων 10 διευθυντών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων του Νομού Καβάλας και των ερωτηματολογίων των εκπαιδευτικών αναδδεικνύει τον ηγετικό και καθοριστικό ρόλο του διευθυντή στην επιτυχή ή αποτυχή έκβαση των καινοτομιών.
The necessity of school change and the failure of the realized reforms force the education to adopt the policy of school's innovations. Their advantages, such as flexibility, low coste and respond to the real needs of school, make them the most valiable instrument of school change. The problems, that appear during the hall procedure, can be solved by the school's principal, in case of he adopts the characteristics of transformational leadership. In these context, this research, using the interviews of 10 high school's principal (in the prefecture of Kavala) and the questionnaires of theirs teachers, shows the importance and the meaning of principal's role in the procedure of school's innovations.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σχολική Μονάδα
Καινοτομίες
School
Introduction
Εισαγωγή
Innovations
Principal's role
Ρόλος διευθυντή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)