Σύνδρομο διαταραχών αυτισμού: μελέτη επικοινωνίας-εφαρμογή συστήματος επικοινωνίας με εικόνες (PECS)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Autism spectrum disorders: a study in communication-a picture exchange communication system intervention
Σύνδρομο διαταραχών αυτισμού: μελέτη επικοινωνίας-εφαρμογή συστήματος επικοινωνίας με εικόνες (PECS)

Καραμούζη, Αννα Μ.

Social interaction, language and communication along with restricted, repetitive and stereotyped patterns of behaviour, interests and activities form the basis on which autistic spectrum disorder is diagnosed. Speech and communication difficulties form the characteristics that provide the definition for the syndrome. The biological basis of autism is widely accepted. The cause of the syndrome is multifactorial and heterogeneous. Education holds an important role in the development of children with autism as biology and medicine have not, yet, offered an effective treatment. The Picture Exchange Communication System is an augmentative communication program designed for individuals with socio - communication deficits. Despite its common clinical use, no well controlled studies have addressed the potentials of this system to assess the efficacy of this system. The purpose of the current study is to assess the efficacy of the PECS on the improvement of social - communication skills in children with autism. Twelve children took part in this study and formed the intervention and the controlled group. All children had received diagnosis foe autistic spectrum disorders. None of the children had received any prior instruction on PECS. The following socio-communication skills were assessed: a. initiation with adult, b. initiation with peers, c. spontaneous speech , d. eye contact, e. joint attention. The results indicated that the children in the intervention group met the learning criterion for PECS and showed concomitant improvement in the socio-communication skills that were examined. The increases in spontaneous speech are of particular importance. The results are in accordance with previous relevant studies
Το σύνδρομο αυτιστικών διαταραχών - αυτισμός- είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που παρουσιάζει διαταραχές στην κοινωνική συμπεριφορά, στην επικοινωνία και στη δημιουργική σκέψη και φαντασία. Οι δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά για τον ορισμό του συνδρόμου αυτού. Είναι ευρέως αποδεκτή η ύπαρξη βιολογικής βάσης του αυτισμού. Η αιτιολογία του συνδρόμου είναι πολυπαραγοντική αλλά και ετερογενής. Η εκπαίδευση κρατά τον πιο σημαντικό ρόλο μια και δεν υπάρχει κάποια ιατρική θεραπεία. Το Picture Exchange Communication System είναι ένα πρόγραμμα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων για παιδιά με αυτισμό . Στόχο έχει να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μέσο επικοινωνίας και να αναπτύξει τις κοινωνικό-επικοινωνιακές δεξιότητες. Παρά την διαδεδομένη του κλινική εφαρμογή οι μελέτες που αφορούν το PECS είναι λιγοστές και περιορίζονται σε μικρό αριθμό παιδιών μετεχόντων στις μελέτες και χωρίς ομάδες ελέγχου. Στόχος της μελέτης αυτής είναι αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος στην ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό. Τα παραπάνω παιδιά αξιολογήθηκαν για τις παρακάτω κοινωνικο-επικοινωνιακές παραμέτρους: α) Τη λήψη πρωτοβουλίας για επικοινωνία παιδιού με ενήλικα β) Τη λήψη πρωτοβουλίας για επικοινωνία με συνομήλικο γ) Την κοινή προσοχή! δ) Τη βλεμματική επαφή ε) Τη χρήση του αυθόρμητου λόγου. Για το λόγο αυτό 12 παιδιά πήραν μέρος στη μελέτη και αποτέλεσαν την παρεμβατική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Παρουσίαζαν διακύμανση από ήπιο έως σοβαρό αυτισμό. Τα παιδιά πήραν μέρος στην αξιολόγηση από τον πρώτο μήνα της παρακολούθησης του σχολικού προγράμματος. Κανένα από τα παιδιά δεν είχε χρησιμοποιήσει το PECS. Μετά από έξι μήνες εφαρμογής της παρέμβασης, όλα τα παιδιά της παρεμβατικής ομάδας κατέκτησαν τις έξι φάσεις του προγράμματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς που μετρήθηκαν. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα αποτελέσματα που αφορούν τον προφορικό λόγο. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με ανάλογες μελέτες

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Socio-communication skills
Intervention
Κοινωνικο-επικοινωνιακές δεξιότητες
Autism in children
Αυτισμός στα παιδιά
Spontaneous speech
Επικοινωνία
Παρέμβαση
Αυθόρμητος λόγος
Communication

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)