Μελέτη της β αλυσίδας του υποδοχέα αντιγόνου των Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Study of beta chain of T cell antigen receptors in multiple sclerosis patients
Μελέτη της β αλυσίδας του υποδοχέα αντιγόνου των Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

Τσαβδαρίδου-Φώλα, Βασιλική Π.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο προσδιορισμός της έκφρασης των TCR Vβ οικογενειών του υποδοχέα TcR στα CD4+Τ λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά την πρωτοδιάγνωση και ασθενών με μορφή "εξάρσεων και υφέσεων" της νόσου
Τhe aim of this study is the determination of expression of TCR V‚ families of TCR in CD4+ and CD8+ T lymphocytes of peripheral whole blood in patients with multiple sclerosis at the time of diagnosis and in patients with “relapsing-remitting” form of the disease

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Multiple sclerosis
T cells, Receptors
Σωματικός ανασυνδυασμός
T κυτταρικό ρεπερτόριο
T cell repertoire
Τ κύτταρα, Υποδοχείς
Σκλήρυνση κατά πλάκες
Somatic recombination

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)