The importance of physical training in health through physician Galeu's views

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η σπουδαιότητα της άσκησης στην υγεία του ανθρώπου κατά τον Γαληνό
The importance of physical training in health through physician Galeu's views

Μπιζιάγκου-Χασιώτη, Ασπασία

The ancient Greek culture of health reflects the significance of physical exercise science. The purpose of this study was to investigate Greek-Roman physician Galen’s(2nd century A. D. ) heritage about this. The main effort was about to understand his important notifications for the systematic and purposeful training of the body and his opinions of the necessity of exercise for health. His natural medical practices were based on the ancient physician Hippocrates’ theories and also on the great ancient philosophers’ views. Nowadays there is a general feeling that Western treatment culture has ignored the psychological and body harmful effects of modern way of life. According to the respectable ideas and observations of Galen, gymnastics, in which we need to pay more attention, despite of the contemporary concepts of diseases and hi-tech therapeutics, ought to improve our lives. Even today we can discuss his basic principles comparing those ideas with our scientific knowledge about motivation. The humanitarian mission of Galen in a changing dehumanized world is the message for health through exercise. Great master Galen, a health expert, who is considered as the father of sports medicine, could be influential at the ethical behavior of modern athletes and also could illuminate the revival of ancient Greek spirit as much as in his era as in our era. At present, this short approach of the basic resources of Galen’s writings, focusing on Galen’s tuition and criticism of his premises, resolve into his main positions about physical training, which is a spiritual phenomenon, and has an intrinsic healthy value.
Οι αρχαίοι Έλληνες θεμελίωσαν την επιστήμη της σωματικής αγωγής μέσα από τις αρχές της «Υγιεινής» τέχνης που ανέπτυξαν. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση της σπουδαιότητας της άσκησης για την Υγεία του ανθρώπου μέσα από το έργο του Γαληνού, ενός σπουδαίου γιατρού του 2ου αιώνα μ. Χ., ο οποίος έζησε τη Ρωμαϊκή εποχή αξιοποιώντας επιστημονικά μια μα- κρά παράδοση γνώσης και σοφίας. Ο απώτερος στόχος της μελέτης μας είναι η βαθύτερη κατανόηση των μηνυμάτων που προκύπτουν από αυτή την επεξεργασία. Ο Γαληνός κρίνεται απόλυτα επίκαιρος με τις επισημάνσεις του. Ο παθητικός τρόπος ζωής στον οποίο οδηγούμαστε μέσω του πο- λιτισμού μας, απαιτεί αναθεώρηση. Η σωματική αδράνεια που επιφέρει υπονομεύει την υγεία και οδηγεί σε κατάρρευση των φυσικών δυνάμεων του ανθρώπου. Ο Γαληνός εξή- γησε με το δικό του ερμηνευτικό σύστημα το πώς συμβαίνει αυτό και ανέδειξε την σκό- πιμη και μεθοδική γύμναση του σώματος, ενώ κατανόησε ότι δεν είναι άμοιρη κινδύνων όταν αγγίζει την υπερβολή. Στην υπέρβαση του μέτρου στην άσκηση αναγνώρισε την ανάγκη αφύπνισης από τις εκτροπές της. Συνιστά μέσα από το έργο του ένα διαχρονικό κριτή του επαγγελματικού αθλητισμού και οι απόψεις που αναζητήθηκαν μέσα στις πραγματείες του, προσφέρονται για ένα ιστορικό επαναπροσδιορισμό των λόγων για τους οποίους πρέπει κανείς να ασκείται. Θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση του σύγχρονου πρωταθλητισμού, που τείνει απροκάλυπτα να ενσωματώνει τις αποδό- σεις των αθλητών σε καταναλωτικά και απάνθρωπα ιατρικά μοντέλα. Η ανάκληση του έργο του Γαληνού, που αναμφίβολα αποτελεί ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών, κατέχει μια ιδιαίτερη αξία, και έναν πολυσήμαντο συμβολισμό, όχι μόνο γιατί θεωρείται ο πατέρας της αθλητιατρικής, αλλά και γιατί έθεσε τα θεμέλια της συ- στηματικής άσκησης σε φιλοσοφική βάση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γαληνός
Υγεία
Physical training
Health
Ασκηση
Galen

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.