Μοριακή μελέτη της απόπτωσης των λευχαιμικών κυττάρων σε ηλικιωμένους ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Molecular study of apoptosis in leukemic cells of elderly patients with acute myeloid leukemia
Μοριακή μελέτη της απόπτωσης των λευχαιμικών κυττάρων σε ηλικιωμένους ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία

Τσίγκα, Αλεξάνδρα Β.

In the present study, survivin expression was detected in all elderly AMLpatients at diagnosis and in complete remission, in both protein and mRNAlevel. Moreover, survivin mRNA levels were found in bone marrow cells of allcontrol individuals, while Real-Time RT-PCR method revealed low mRNA expressionlevels in peripheral blood cells of the control individuals. In bone marrowcells, mRNA expression was significantly lower, compared to control individuals, while in peripheral blood cells, both mRNA and protein levels were significantly higher. In patients in complete remission, both mRNA and protein levels were similar and not significantly different from the levels in control group. High mRNA expression levels in bone marrow cells were significantly correlated with unfavourable karyotype, unfavourable type of FAB classification and secondary AML, while high mRNA levels in peripheral blood cells were significantly correlated with unfavourable karyotype and failure to achieve complete remission. Finally, high serum protein levels were significantly correlated with failure to response in chemotherapy
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η έκφραση της survivin σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΟΜΛ, που αποτελούν μια ευαίσθητη και βιολογικά διακριτήομάδα, η οποία δεν έχει μελετηθεί ιδιαίτερα έως τώρα. Η μελέτη της έκφρασηςέγινε κατά τη διάγνωση της νόσου και κατά την πλήρη αιματολογική ύφεση,μετά από χημειοθεραπεία και συσχετίσθηκε με την έκφραση των φυσιολογικώνατόμων. Η μελέτη της έκφρασης της survivin σε ασθενείς με ΟΜΛ πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, τόσο σε επίπεδο mRNA, με τη μέθοδο της Real-TimeRT-PCR (στον μυελό των οστών και στο περιφερικό αίμα), όσο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο, με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA. Η Real-Time RT-PCR αποτελεί μια ιδιαίτερα ακριβή και ευαίσθητη μέθοδο ποσοτικού προσδιορισμού πουχρησιμοποιείται για τη μελέτη της έκφρασης των επιπέδων mRNA ενός γονιδίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτή είναι πολύ χαμηλή. Στην παρούσα μελέτη, η έκφραση της survivin συσχετίσθηκε με γνωστούς προγνωστικούς παράγοντες για την ΟΜΛ (όπως η ηλικία, η ταξινόμηση κατά FAB, ο καρυότυπος και ο τύπος της λευχαιμίας) και την απάντηση των ασθενών στη χημειοθεραπεία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η survivin μπορεί να αποτελέσει έναν δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για την πορεία της ΟΜΛ και έναν δείκτη ανθεκτικότητας στη χημειοθεραπεία ή υποκείμενης υποτροπής

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Anti-apoptotic protein
Αντι-αποπτωτική πρωτεϊνη
Σαρβαϊβίνη
Οξεία μυελογενής λευχαιμία
Survivin
Acute myeloid leukemia
Inhibitors of apoptosis
Απόπτωση
Αναστολείς της απόπτωσης
Apoptosis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)