Η ολοκληρωμένη και συμβατική διαχείριση της καλλιέργειας κερασιάς στο νομό Πιερίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Integrated and conventional crop management of cherries cultivation in the prefecture of Pieria
Η ολοκληρωμένη και συμβατική διαχείριση της καλλιέργειας κερασιάς στο νομό Πιερίας

Μήχου, Αννα Αθανασίου

In the current project, the social and economical characteristics of 25 farms that implement an integrated crop management (ICM) system for cherries cultivation and 25 farms of conventional management are studied. ICM systems, apart from the production of high quality products, led to decrease of the input cost and moreover increased the farmers' sensitivity regards environmental issues, their personal safety and the safety of the consumers.
Η παρούσα εργασία μελετάει τα κοινωνιολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά 25 γεωργικών εκμεταλλευσεων ολοκληρωμενης διαχείρισης καλλιέργειας κερασιάς και 25 γεωργικών εκμεταλλεύσεων συμβατικής διαχείρισης κερασιάς για την καλλιεργητική περίοδο 2005-2006 στο Νομό Πιερίας. Οπως προέκυψε από την έρευνα, η ολοκληρωμένη διαχείριση επέφερε μείωση στις δαπάνες εισροών, ενώ ανέπτυξε την ευαισθησία των παραγωγών απέναντι στο περιβάλλον, την ασφάλεια των ίδιων και των καταναλωτών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καλλιέργεια κερασιών
Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών
Integrated crop management
Cherries cultivation

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)