Προσδιορισμός της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας και της ποσότητας των ολικών φαινολικών ουσιών και της ελεύθερης αργινίνης σε δώδεκα είδη ξηρών καρπών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Determination of total antioxidant capacity, total phenolics and free anginine in twelve species of nuts
Προσδιορισμός της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας και της ποσότητας των ολικών φαινολικών ουσιών και της ελεύθερης αργινίνης σε δώδεκα είδη ξηρών καρπών

Νικολαΐδης, Παναγιώτης Δημητρίου

The present study was conducted to assess the total antioxidant capacity, by the FRAP assay and the content of total phenolics, by the Folin-Ciocalteu method, in nuts of 12 species , 10 varieties of walnut (Juglans regia) and 4 varieties of almond (Prunus amygdalus). The FRAP values of total antioxidant capacity of the 12 species studied, ranged from 183,3 μmol ascorbic acid equivalents (A. A.) / g of kernel (walnut) to 1,23 μmol A. A. / g (Brazil nut). The FRAP values of nuts of 10 varieties of walnut studied, ranged from 406,46 μmol A. A. / g (Milotai) to 51,13 μmol A. A. /g (Marbot). While, those nuts of 4 varieties of almond studied, ranged from 12,36 μmol A. A. / g (Raptopoulou) to 2,66 μmol A. A. / g (Texas). The concentration values of total phenolics of 12 species studied, ranged from 20,48 mg gallic acid equivalents (GAE) / g (walnut) to non-detectable (macadamia, pine, pumpkin seed). The concentration values of total phenolics of nuts of 10 varieties of walnut studied, ranged from 26,8 mg GAE /g (Milotai) to 10,35 mg GAE / g (FM6) and the corresponding values of 4 varieties of almond were ranged between 4,37 mg GAE / g (Raptopoulou) and non-detectable (Texas). Among all nuts studied, walnuts, pecans, sunflower seeds and pistachios showed the higher amounts of antioxidants and phenolics as well. Furthermore, it was attempted to determine spectrophotometric the free arginine concentration of the above mentioned samples, by using the modified Sakaguchi method of Weber mentioned by Tomlinson and Viswanatha (1974). The concentration values of free arginine among all nuts studied, were ranged between 151,25 mg / 100 g (hazelnut) and 19,88 mg /100 g (peanut).
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εκτίμηση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας (μέθοδο FRAP) και της συγκέντρωσης ολικών φαινολικών ουσιών (μέθοδο Folin - Ciocalteu), σε 12 διαφορετικά είδη ξηρών καρπών καθώς και ξηρούς καρπούς 10 ποικιλιών καρυδιάς (Juglans regia) και 4 ποικιλιών αμυγδαλιάς (Prunus amygdalus). Οι τιμές FRAP στα 12 είδη ξηρών καρπών που μελετήθηκαν, κυμάνθηκαν από 183,3 μmol ισοδύναμου ασκορβικού οξέος (Α. Ο.) / γραμμάριο (g) νωπού βάρους ψίχας (ν. β.) (καρύδια) έως 1,23 μmol A.O. /g (ν. β.) (καρύδια Βραζιλίας). Επίσης, οι τιμές FRAP των ξηρών καρπών στις 10 ποικιλίες καρυδιάς που μελετήθηκαν ήταν μεταξύ 406,46 μmol A.O. / g (ν. β.) (Milotai) και 51,13 μmol A. O. / g (ν. β) (Marbot), ενώ οι τιμές FRAP των ξηρών καρπών στις 4 ποικιλίες αμυγδαλιάς που μελετήθηκαν ήταν μεταξύ 12,36 μmol A.O. / g (ν. β.) (Ραπτοπούλου) και 2,66 μmol A. O. / g (ν. β.) (Texas) Οι τιμές συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών ουσιών στα 12 είδη των ξηρών καρπών που μελετήθηκαν κυμάνθηκαν από 20,48 mg ισοδύναμου γαλλικού οξέος (GAE) / g (ν. β.) (καρύδι) έως μη ανιχνεύσιμες στα macadamias, κολοκυθόσπορο και κουκουναρόσπορο. Οι τιμές συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών ουσιών στους ξηρούς καρπούς των 10 ποικιλιών καρυδιάς που μελετήθηκαν ήταν μεταξύ 26,8 mg GAE / g (ν. β.) (Milotai) και 10,35 mg GAE / g (ν. β.) (FM6), ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τους ξηρούς καρπούς των 4 ποικιλιών αμυγδαλιάς που μελετήθηκαν ήταν από 4, 37 mg GAE / g (ν. β.) (Ραπτοπούλου) έως μη ανιχνεύσιμες στην ποικιλία Texas. Συγκριτικά, η κατάταξη των ξηρών καρπών που μελετήθηκαν φέρει τα καρύδια, το πεκάν, τον ηλιόσπορο και τα φιστίκια Αιγίνης στις πρώτες θέσεις ως προς την ολική αντιοξειδωτική ικανότητα τους και την συγκέντρωση ολικών φαινολικών ουσιών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός της συγκέντρωσης της ελεύθερης αργινίνης στους ξηρούς καρπούς που μελετήθηκαν, μέσω της τροποποιημένης μεθόδου Sakaguchi του Weber όπως περιγράφεται από τους Tomlinson και Viswanatha (1974). Οι τιμές της συγκέντρωσης ελεύθερης αργινίνης συνολικά στα 12 είδη ξηρών καρπών που μελετήθηκαν ήταν μεταξύ 151,25 mg / 100 g (ν. β.) (φουντούκι) και 19,88 mg / 100 g (ν. β.) (αραχίδα).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Free arginine
Nuts
Total antioxidant capacity
Αντιοξειδωτική ικανότητα
Ελεύθερη αργινίνη
Ξηροί καρποί
Φαινυλικές ουσιές
Phenolics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)