Εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια για το μάθημα Νέες Τεχνολογίες στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Educational games for the class new Technologies in elementary school
Εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια για το μάθημα Νέες Τεχνολογίες στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία

Μπαμπούλη, Ανθούλα Ιωάννη

After a research for computer games we point out the basic attributes and the categories some researchers propose. We argue about the problems and the concerns that come from games. Some of them can be solved for the educational purposes by choosing appropriate games and teaching methods. Then we talk about learning that comes from games, and all of the positive consequences. We also point some case studies from abroad and from Greece. For last we focus on the greek elementary school, trying to find out some games that can solve the problems that exist. We found few appropriate games and we run them in the classroom. The result was that we had to make a new game on our own. Using this game we propose to the teachers some teaching plans for the lesson “New Technologies” (Computer Studies).
Αρχικά έγινε βιβλιογραφική έρευνα για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Ερευνήθηκαν οι κατηγορίες των παιχνιδιών και παρατέθηκαν κάποιες απόψεις επί του θέματος. Αναφέρονται ανησυχίες και προβλήματα που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σύμφωνα με έρευνες. Βέβαια τα προβλήματα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς μας, επιλέγοντας κατάλληλα παιχνίδια σε συνδυασμό με διδακτικές τεχνικές. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τη μάθηση που βασίζεται σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Γίνεται βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα θετικά χαρακτηριστικά τους, κυρίως δε για τα κίνητρα που προσφέρουν. Στη συνέχεια αναφορά γίνεται σε θεωρίες μάθησης όπως είναι ο εποικοδομισμός, η προβληματοκεντρική μάθηση και η πλαισιωμένη μάθηση. Τα παιχνίδια είναι αλληλένδετα με αυτές τις θεωρίες. Σε επόμενη παράγραφο ενδεικτικά παρατίθενται κάποιες μελέτες περιπτώσεων μάθησης μέσω παιχνιδιών σε εξωτερικό και Ελλάδα. Τέλος επικεντρωνόμαστε στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα «Νέες Τεχνολογίες». Παρατίθενται τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην καθημερινότητα του σχολείου. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα προβλήματα, ερευνήσαμε για παιχνίδια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Κατά τη διάρκεια της έρευνας δυστυχώς δεν βρέθηκαν αρκετά παιχνίδια που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών. Αυτά που βρέθηκαν εφαρμόστηκαν στο σχολικό εργαστήριο και περιγράφεται εμπειρικά η εφαρμογή τους, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης ενός εκ νέου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού που ευελπιστεί να συμπληρώσει κάποια κενά του Προγράμματος Σπουδών. Το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Αρκουδάκι» δημιουργήθηκε με πολλή διάθεση και ελπίδα ότι θα ακολουθήσουν αξιόλογες προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων του τομέα. Τέλος προτείνονται κάποια ενδεικτικά πλάνα διδασκαλίαςκαι έχουν σκοπό να υποστηρίξουν τους καθηγητές Πληροφορικής στην διδασκαλία τους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Computer science
Lesson plan
Ηλεκτρονικά παιχνίδια
Computer game
Elementary school
Πλάνο μαθήματος
Educational game
New technologies
Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Δημοτικό σχολείο
Πληροφορική
Νέες τεχνολογίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.