Μελέτη της παρουσίας φαινολικών και στεροειδών ενδοκρινικών διαταρακτών στο Θερμαϊκό κόλπο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Phenolic and steroid endocrine disrupting compounds in Thermaikos gulf
Μελέτη της παρουσίας φαινολικών και στεροειδών ενδοκρινικών διαταρακτών στο Θερμαϊκό κόλπο

Αρδίτσογλου, Αναστασία

The thesis deals with the presence of endocrine disrupting compounds in Thermaikos gulf at Thessaloniki, Northern Greece. In order to locate some of the sources of the studied compounds in the marine environment water samples were also collected from rivers, streams/canals and wastewaters that enter the gulf. The examined compounds include and steroid compounds
Αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της παρουσίας ενδοκρινικών διαταρακτών στην ευρύτερη περιοχή του θερμαϊκού κόλπου καθώς και σε ποτάμια, ρέματα και απόβλητα που καταλήγουν σ'αυτόν. Στους εξεταζόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες συμπεριλαμπάνονται φαινολιικές ενώσεις και στεροειδείς ορμόνες

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Φαινόλες
Environmental chemistry, Thermaikos gulf
Παθητική δειγματοληψία
Marine pollution, Thermaikos gulf
Passive sampling
Surface water
Phenols
Επιφανειακά νερά
Περιβαλλοντική χημεία, Θερμαϊκός κόλπος
Θαλάσσια ρύπανση, Θερμαϊκός κόλπος
Στεροειδείς ορμόνες
Steroid hormones

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)