δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο πόνος από άποψη χριστιανικής ηθικής
The pain fro sight christian morals

Πασχαλάκη, Κυριακή Ιωάννη

Pain is permitted by God either to elevate the man, as a handship for his perfection, or not to transgress man's free will with which God endowed him. Thus, pain, physical pain or spiritual and mental, is not always a consequence of sin. Often God utilizes pain pedagogicaly to bear mental fruits. The Christian regards pain realistically, he accepts and metamorphoses it into a means of joy and hope.
Ο πόνος παραχωρείται από το Θεό στον άνθρωπο είτε για λόγους τιμητικούς, ως δοκιμασία για την τελείωση του ανθρώπου, είτε για να μη παραβιάσει το αυτεξούσιο, που ο ίδιος χάρισε στον άνθρωπο. Ετσι ο πόνος, ο σωματικός ή ο ψυχικός και πνευματικός δεν είναι πάντοτε η φυσιολογική εξέλιξη της αμαρτίας, Πολλές φορές τον χρησιμοποιεί παιδαγωγικά ο ίδιος ο Θεός για να καρποφορήσει πνευματικά ο άνθρωπος. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός βλέπει ρεαλιστικά τον πόνο, τον αποδέχεται και τον μεταμορφώνει σε μέσο χαράς και ελπίδας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καύχηση
Pain
Education
Παιδεία
Ασκηση
Πόνος
Ευλογία
Benediction
Asceticism
Strength
Δύναμη
Boasting

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.