δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παράγοντες πρόκλησης κακώσεων στη γυναικεία καλαθοσφαίριση, σε αθλήτριες υψηλού επιπέδου
Risk factors in elite female basketball

Φετλής, Αντώνιος Γρηγορίου

ΣΚΟΠΟΣ: ο σκοπός της έρευνας, είναι να καθορίσει τους παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση κακώσεων στην γυναικεία καλαθοσφαίριση. Καθώς η συμμετοχή αυξάνει και ταυτόχρονα ο χαρακτήρας του αθλήματος γίνεται πιο βίαιος, υπάρχει αναγκαιότητα για τον καθορισμό των παραγόντων κινδύνου.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ο πληθυσμός της έρευνας (η=82) είναι το σύνολο των αθλητριών που συμμετείχαν στις Γυναικείες Εθνικές Ομάδες Καλαθοσφαίρισης, τα έτη 2006-2007. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν με ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τις αθλήτριες, τους προπονητές και τους γιατρούς και αφορούσαν ηλικία, ύψος, βάρος, αθλητική ηλικία και τραυματισμούς.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: τα δεδομένα αναλύθηκαν με την χρήση χ2 –test, ενώ οι παράγοντες καθορίστηκαν με την χρήση multinomial logistic regression.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ο πρωταρχικός παράγοντας κινδύνου, είναι η ηλικία (p=0,024) και ακολουθούν το βάρος (p=0,045), η αθλητική ηλικία (p<0,001), ο αγώνας (p=0,030), το β΄ημίχρονο (p<0,001), η αγωνιστική ζώνη (p<0,001) και ο μηχανισμός της κάκωσης (p<0,001).ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: οι πλέον επικίνδυνοι παράγοντες, είναι η ηλικία, το βάρος, ο αγώνας, η επαφή, η ζώνη και το χρονικό σημείο του αγώνα.  
Objective: the purpose of this study was to determine the risks of injury that occur at female basketball. As numbers of the participants in basketball are increasing and at the same time so does the violence of the game, there is a necessity for the determination of the risk factors. An amount of particularities shown in basketball makes this determination necessary.Design and Settings: the population of the study was the soum of the players who participated at the Greek National Female football teams for the years 2006-2007. Data were extracted from questionnaires filled up by the players, the coaches and the doctors. Data were extracted regarding age, light, weight, bmi, athletic age and conditions about games and injuries.Subjects: all female players of the National Basketball teams (n= 82) were identified as subjects.Measurements: measurements contacted about age, light, weight, bmi, athletic age, position, history of injuries, mechanism of injuries, time loses, external support, body region, quarter of the game, month and the court zone for the injury.Results: The primary risk factor, found to be age (p=0,024). Followed by weight (p=0,045), athletic age (p<0,001). Game is riskier than practice (p=0,030), the two last quarters (p<0,001), the court Zone (p<0,001) and the mechanism of injury (p<0,001).Conclusion: The most important risk factors concerning elite female basketball is age, weight, game, contact, the second half and the key court zone. 

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επαγγελματίες
Professional
Τραυματισμός
Injury
Καλαθοσφαίριση
Κάκωση
Female
Γυναικεία
Παράγοντας κινδύνου
Elite
Basketball
Risk factors

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.