Οψεις του εθνοφυλετισμού των ορθοδόξων αράβων από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Aspects of the ethnofyletismos of the orthodox arabs from the second half of the 19th century until the first world war
Οψεις του εθνοφυλετισμού των ορθοδόξων αράβων από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

Στόικου Ελένη, Πέτρος

The subject of the essay is the presentation of the parallel course of the national awakening and the religious emancipation of the Bulgarians and the Orthodox Arabs, under the political influence of Russia. The essay is focused in the Antiochian issue and the election of the first Arab Patriarch in 1899, in Antioch.
Κεντρικό στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η παράλληλη πορεία προς την εθνική αφύπνιση και τη θρησκευτική χειραφέτηση των Βουλγάρων και των ορθοδόξων Αράβων, καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά της πορείας αυτής, υπό την επιρροή πάντοτε της ρωσικής πολιτικής. Το πρώτο κεφάλαιο αποσκοπεί σε μια συγκριτική ανάλυση του φαινομένου του εθνικισμού στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, καθώς και στην ανάδειξη του καταλυτικού ρόλου των Μεγάλων Δυνάμεων. Κυριότερο μέσο διείσδυσης των Μεγάλων Δυνάμεων τόσο στα Βαλκάνια όσο και στη Μέση Ανατολή αποτέλεσαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί και το ζήτημα της προστασίας τους. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στη ρωσική πολιτική, ως προστάτιδα των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ειδικότερα στις πολιτικές, ιδεολογικές και οικονομικές παραμέτρους της, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία, με μέσα την εκπαίδευση, την ίδρυση σχολείων, την καλλιέργεια των εθνικών γλωσσών, την ιδεολογία και την ιεραποστολική δράση προώθησε την πνευματική και κατ’ επέκταση και εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων και των ορθοδόξων Αράβων, που επικεντρώθηκε στο αίτημα για εκκλησιαστική χειραφέτηση από την ελληνόφωνη ιεραρχία. Στόχος του τρίτου κεφαλαίου είναι να τονιστούν οι παράγοντες που οδήγησαν τους ορθόδοξους Άραβες της Συρίας να διεκδικήσουν συμμετοχή στη διαχείριση των υποθέσεων του Πατριαρχείου Αντιοχείας. Συγχρόνως σκιαγραφούνται τα γεγονότα που οδήγησαν στην άνοδο του πρώτου Άραβα Πατριάρχη, του Μελέτιου Ντουμάνι, γεγονός που θεωρήθηκε η πρώτη νίκη του πρώιμου αραβικού εθνικισμού. Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει τις αντίστοιχες προσπάθειες των ορθοδόξων Αράβων της Παλαιστίνης να προωθήσουν τις αξιώσεις τους, οι οποίες και κορυφώθηκαν σε δύο κρίσεις, το 1872 και το 1909. Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί μια συνθετική προσπάθεια να παρουσιαστούν κριτικά τα κέντρα αντίδρασης τόσο στο ελληνικό κράτος όσο και στα Ανατολικά Πατριαρχεία, καθώς και οι απόψεις των φορέων τους, για τα αιτήματα των ορθοδόξων Αράβων και την εμπλοκή της Ρωσίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αντιόχεια-Συρία
Russian foreign policy
Middle East
Μέση Ανατολή
Αντιοχικό ζήτημα-Πατριαρχείο
Ορθόδοξοι Αραβες-Χριστιανοί άραβες
Ρωσική εξωτερική πολιτική
Christian arabs-Orthodox Arabs
Antioch-Syria-Patriarchate
Jerusalem-Palestine-Patriarchate
Ιεροσόλυμα-Παλαιστίνη-Πατριαρχείο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)