Η αντιμετώπιση των γνωστικών αιρέσεων από τον Ειρηναίο επίσκοπο Λουγδούνου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The fight of Eirineus Lougdouniensis againt gnosticism
Η αντιμετώπιση των γνωστικών αιρέσεων από τον Ειρηναίο επίσκοπο Λουγδούνου

Σαραντίδης, Νέστωρ (Αδαμάντιος), Κωνσταντίνου

When the gnosticism appeared in Church, Eirinaeus bishop of Lyon wrote the book "Adversus Haeraeses" in which he denied all the sites of Gnosticish. He wrotes 5 books in Greek but all are saved in Latin and Armenians. He supported the dogma of Saint Trinity and the devine-human face of Jesus.
Ο δεύτερος μ.Χ. αιώνας αποτελεί κρίσιμη, αλλά και αποφασιστική εποχή για την ιστορία της χριστιανικής Εκκλησίας, διότι ο ολοένα επεκτεινόμενος Γνωστικισμός καθίσταται πραγματικός κίνδυνος που απειλεί την ενότητα του Χριστιανισμού. Η χριστιανική Εκκλησία έγκαιρα αντιλαμβάνεται τον τεράστιο κίνδυνο, καθώς αντιδρά με το να συγκροτήσει τον Κανόνα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, επεξεργάζεται την παραδοθείσα Αποστολική διδασκαλία, οργανώνεται συστηματικότερα με την σταθεροποίηση των εκκλησιαστικών θεσμών και καταπολεμά με τους εκπροσώπους της τον Γνωστικισμό.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανθρωπος
Scriptura
Θεός
Eirineus
Altaner
Ειρηναίος
Κόσμος
Γνωστικός
Ψυχή
Gnosis
Patrologie
Qasten

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.