Διαχείριση κερδών: οι αντιλήψεις των ελεγκτών, των λογιστών και των τραπεζικών υπαλλήλων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Earnings management: the perceptions of auditors, accountants and financial analysts
Διαχείριση κερδών: οι αντιλήψεις των ελεγκτών, των λογιστών και των τραπεζικών υπαλλήλων

Λιπαράς, Δημήτριος Σίμου

Earnings management is not a recent notion. It has been a subject of research, discussion and even conflict in many countries and has preoccupied the academic community for a long time. This opinion study, although it is not the first of its kind, is based on the perceptions of auditors, accountants and financial analysts and investigates, why, how, to what extent, and in what direction earnings management is practised in Greece. The results and the findings of the study have important implications for the users of Greek accounts, especially for investors, auditors and regulators.
Η διαχείριση κερδών δεν είναι πρόσφατη σαν έννοια. Εχει υπάρξει αντικείμενο έρευνας, συζήτησης ακόμα και διαμάχης σε πάρα πολλές χώρες και έχει απασχολήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η έρευνα γνώμης, αν και δεν είναι η πρώτη στο είδος της, βασίζεται στις αντιλήψεις των ελεγκτών, των λογιστών και των τραπεζικών υπαλλήλων και εξετάζει τις πρακτικές, τους λόγους, την έκταση και την κατεύθυνση της διαχείρισης κερδών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της έρευνας έχουν μεγάλη σημασία και σίγουρα ενδιαφέρουν τους έλληνες επενδυτές, ελεγκτές και νομοθέτες

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Greece
Υποβολή οικονομικών δηλώσεων
Financial reporting
Διαχείριση κερδών
Earnings management
Ελλάδα
Fraud
Οικονομική απάτη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)