Στατιστική ανάλυση του διαδικτύου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Statistical analysis of the web
Στατιστική ανάλυση του διαδικτύου

Σαμαρούδης, Δημήτριος Νικολάου

Πριν δεκαπέντε χρόνια, δόθηκε πρόσβαση στο διαδίκτυο στο ευρύ κοινό. Το διαδίκτυο εξελίχθηκε σε μία τεράστια πηγή πληροφόρησης και δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία αξιόπιστων μηχανών αναζήτησης. Ο ρυθμός αύξηση του όγκου του καθώς και ο ρυθμός αύξησης της χρήσης του ήταν δραματικός. Κρίθηκε αναγκαίο να εκτιμηθεί ο ρυθμός αύξησής του όπως και η δομή του. Αυτή η διπλωματική εργασία είναι μία προσπάθεια να περιγραφεί ο τρόπος που η Google, η πιο δημοφιλής και πιο αξιόπιστη μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου, δουλεύει. Ακόμη, περιγράφεται ο τρόπος εκτίμησης ότι το διαδίκτυο έχει δομή μικροκόσμου και πως αυτή η δομή μας δίνει την πληροφορία για το ρυθμό αύξησης του διαδικτύου. Τέλος, γίνεται μια αναφορά στα ανοικτά προβλήματα του διαδικτύου και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει.
Before fifteen years, was given public access to the World Wide Web. The Web has evolved into a huge source of information and a need for the development of reliable search engines, was created. The rate of increase in volume and the growth rate of usage was dramatic. It was considered necessary to assess the rate of growth as well as the structure. This thesis is an attempt to describe the way Google, the most popular and most reliable Web search engine, works. It is also described how it is estimated that the Web has a small world structure and how this structure gives us information on the growth rate of the Web. Finally, there is a reference to the open problems of the Web and suggestions are being made for improving the services it provides.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Google
Δίκτυα μικρόκοσμου
Μέθοδος δυνάμεων
Διαδίκτυο
Page rank
World wide web
Search engines
Small word networks
Σπουδαιότητα ιστοσελίδων
Παγκόσμιος ιστός
Internet
Μηχανές αναζήτησης
Power method

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.