Επισκοπική προσωπογραφία της μητροπόλεως Βέροιας και Ναούσης κατά την περίοδο της οθωμανοκρατίας (1430-1912)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Archipishopic prosopography of Holy Metropolis of Veria and Naousa in the period of Otoman empire (1430-1912)
Επισκοπική προσωπογραφία της μητροπόλεως Βέροιας και Ναούσης κατά την περίοδο της οθωμανοκρατίας (1430-1912)

Βουδούρης, Αθανάσιος Γεωργίου

Παρουσιάζονται προσωπογραφικά στοιχεία για τους επισκόπους Βεροίας και Ναούσης κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας στην περιοχή (1430-1912). Στην εργασία συμπεριλαμβάνονται κεφάλαια που αφορούν το κοινωνικοπολιτικό, εκπαιδευτικό πλαίσιο της περιόδου, τα οικονομικά των επισκόπων και της Μητροπόλεως και επισκοπικοί κατάλογοι. Στο παράρτημα της εργασίας παρουσιάζονται υπομνήματα εκλογής, υπογραφές-σφραγίδες και εικόνες Μητροπολιτών Βεροίας και Ναούσης.
In this thesis are presented biographical elements of Archbishops of Veroia and Naousa in the period of the Ottoman Empire (1430-1912). Also, are presented headings about the social-politic and education situation in the same period, the economical situation of Metropolis and finally episcopal catalogs. In the index of the Thesis are added documents of elections, signatures and stamps and photos and icons of the Metropolitans of Holy Metropoly of Veroia and Naousa.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νάουσα
Veria
Bishops of Veria and Naousa
Naousa
Μητροπολίτες
Μητρόπολη Βέροιας και Ναούσης
Επίσκοποι
Οθωμανοκρατία
Βέροια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)