δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σύγχρονοι αγιογράφοι στο νομό Πέλλας
Nowadays hagiographers of county of Pella

Πρωτίδου, Ολγα Ιωάννη

The present postgraduate thesis is an effort to present the nowadays painters of religious and cosmic art of the county of Pella. Additionally is an attempt to describe, analyse and evaluate their works. In the introduction is attempted to make a sort historic flashback in relation with the religious painting in the county of pella. In the first (A') chapter are presented the hagiographers that hold a workshop in the region of Giannitsa city, while in the second chapter are shown six representatives of religious and cosmical art with rich artwork and artistic production. After the extended curriculum vitaes and the artwork presentation follows a series of conclusions relative with the techniques and the standards, the quality and the personal style of each other. With the present thesis we provide the initial estimations in research of nowadays hagiographers of Pella with the presentation of unknown, until now, artists.
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ταπεινή απόπειρα παρουσίασης των σύγχρονων ζωγράφων θρησκευτικής και κοσμικής τέχνης του Νομού Πέλλας, καθώς επίσης και περιγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης ορισμένων από τα έργα τους. Στην εισαγωγή αρχικά επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχετικά με την θρησκευτική ζωγραφική στην περιοχή του Ν. Πέλλας. Στο Α' κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι αγιογράφοι που διατηρούν εργαστήρια καλών τεχνών στην περιοχή Γιαννιτσών, ενώ στο Β' κεφάλαιο παρουσιάζονται έξι εκπρόσωποι θρησκευτικής και κοσμικής τέχνης με πλούσια καλλιτεχνική παραγωγή. Τα εκτενή βιογραφικά σημειώματα, καθώς και την παρουσίαση ορισμένων έργων τους, ακολουθεί μια σειρά από συμπεράσματα σχετικά με την τεχνική, τα πρότυπα που ακολουθούν και, εν κατακλείδι, την καλλιτεχνική ποιότητα και το προσωπικό ύφος του καθενός. Δίνουμε λοιπόν, με την παρούσα εργασία, τις πρώτες εκτιμήσεις στην έρευνα της σύγχρονης αγιογραφίας του Ν. Πέλλας, με την παρουσίαση άγνωστων, μέχρι στιγμής, προσώπων και αδημοσίευτων έργων τους, που χρήζουν προβολής.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εικονογραφικη παράσταση
Ψηφιδωτά
Mosaics
Wall paintings
Nowadays hagiographers
Φορητές εικόνες
Νομός Πέλλας
County of Pella
Moveable icons
Σύγχρονοι αγιογράφοι
Iconographic representation
Τοιχογραφίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.