Σχέσεις φιλοσοφίας, πολιτικής οικονομίας και φυσικών επιστημών επί της βάσης του βιβλίου "Το πραγματικό και το φαντασιώδες στην Πολιτική Οικονομία του Χρήστου Γιανναρά"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Relations between philosophy, political economy and physics on the basics of the book of Christos Yiannaras "The real and the imaginary in Political Economy"
Σχέσεις φιλοσοφίας, πολιτικής οικονομίας και φυσικών επιστημών επί της βάσης του βιβλίου "Το πραγματικό και το φαντασιώδες στην Πολιτική Οικονομία του Χρήστου Γιανναρά"

Συλλιγάρδος, Εμμανουήλ Γεωργίου

Η εργασία επιχειρεί να καταδείξει ότι τα αδιέξοδα της Πολιτικής Οικονομίας ανάγονται στις άστοχες οντολογικές και γνωστοθεωρητικές επιλογές του λίκνου της, δηλ. της δυτικής θεολογικής σκέψης, θέσεις που εξέλιξε ο Διαφωτισμός περαιτέρω. Ως χώρος επανανοηματοδόμησης του εν γένει βίου και ειδικώτερα της οικονομίας των σύγχρονων κοινωνιών, ψηλαφείται η υπαρκτική εκδοχή της Ορθόδοξης Χριστ. Πίστης. Εις επίρρωσιν δε του αληθούς αυτής της υπαρκτικής εκδοχής, φέρονται τα συμπεράσματα της σύγχρονης φυσικής επιστήμης, κατά τα οποία η πραγματικότητα δεν συγκρούεται από παγιωμένες οντότητες, καθοριζόμενες από την ουσία τους, αλλά από ενεργές σχέσεις.
The thesis studies the formation process of Political Economy, on the basis of certain ontological views which dominated Western Europe from a specific historical point onwards.The foundation of these ontological views was laid by the Western theological thought, which had introduced crucial innovations with regard to the faith and customs of the undivided Christian Church.The thesis tries to demonstrate that the impasses of contemporary economic theory and practice are due to the inappropriate ontological and knowledge-theory choices of the Western theological thought, which were further developed by the Enlightenment movement.As a means for the return of contemporary social and economic reality to a healthier condition, the thesis proposes the ontological proposal of the undistorted Christian Faith. This proposal takes in mind the value of the human person, and in the place of the individualism which dominates contemporary societies, promotes the communion between persons inspired by the Holy Trinity model. As a confirmation of the truth of the ontological proposal of the undistorted Christian Faith, the thesis brings forth certain conclusions from contemporary Physics, according to which reality is not made up of settled, entities, determined by their own essence, but of active relationships.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαφωτισμός
Western Theology and Ontology
Δυτική θεολογία και οντολογία
Εξοδος από τα αδιέξοδα της Πολιτικής Οικονομίας
Πολιτική οικονομία
Way out of the impasses of Political Economy
Conclusions of Modern Physics
Συμπεράσματα σύγχρονη φυσικής
Political economy
Χριστιανική Ορθόδοξη Θεολογία και Οντολογία
Enlightement
Christian Orthodox Theology and Ontology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.