Εκπαιδευτικά πρότυπα και επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Learning standards and learning content reusability
Εκπαιδευτικά πρότυπα και επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου

Προδρομή, Αλεξάνδρα Σωτηρίου

For the past few years, there has been a rapid increase in new technologies that have given new dimensions to learning. Today, there is great interest in standardizing these technologies, and it is believed that this would make them more effective. Following that direction, there are some problematic aspects that need to be kept in mind. Standards are written specifications or guidelines that are followed by many individuals belonging in a certain field. Their appliance requires a great number of tools and the creation of a specialised structure of content. In this project selected few of such tools are presented, while guidelines for creating standardized learning content are also given.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αλματώδης ανάπτυξη στις νέες τεχνολογίες που έδωσαν μία άλλη διάσταση στη μάθηση. Σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην προτυποποίηση τους και πιστεύεται ότι η προτυποποίηση θα τις καταστήσει πιο αποτελεσματικές. Προχωρώντας προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει νη ληφθούν υπόψη αρκετοί προβληματισμοί που παρουσιάζονται σε αυτήν την εργασία. Τα πρότυπα είναι έγγραφες προδιαγραφές ή οδηγίες οι οποίες ακολουθούνται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Για την εφαρμογή τους απαιτείται η χρήση απαραίτητων εργαλείων και η δημιουργία συγκεκριμένης μορφής υλικού. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τέτοια εργαλεία και δίνονται κατευθύνσεις για τη δημιουργία προτυποποιημένου εκπαιδευτικού υλικού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επαναχρησιμοποίηση
Προδιαγραφές
Πρότυπα
Reusability
Specifications
Διαλειτουργικότητα
Standards
Interoperability

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)