δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο Ζαν Ταρντιέ και τα όρια του θεάτρου
Jean Tardieu et les limites de theatre

Λεβάντη, Θεοδώρα Κωνσταντίνου

Jean Tardieu's theater inspired by his personal experiences, borders on cosmic items and acquires a universal dimension. His short plays, whose the subject is frequently the writing and the language problems, express the writer's desire to contest the dramatic conventions which he considers impoverished, to explore the possibilities of theater and to contribute in this way to its renewal following the example of music and painting. The world of his plays is dominated by the dream which invades the scene through the contradictions based on the writer's personal experience, and reverses their structure and the reality. Persons, sounds, voices, music and images communicate to the spectator the mystery of the human being and reserve for the playwright a special place among the authors of the Theater of Absurd.
Το θέατρο του Ζαν Ταρντιέ, με αφετηρία τις προσωπικές του εμπειρίες και αναζητήσεις, προσεγγίζει θέματα κοσμικά και αποκτά μια οικουμενική διάσταση. Τα σύντομα θεατρικά του, των οποίων το θέμα είναι συχνά η πράξη της γραφής και τα γλωσσικά προβλήματα, εκφράζουν την επιθυμία του συγγραφέα τους να αμφισβητήσει τις θεατρικές συμβάσεις τις οποίες θεωρούσε ξεπερασμένες, και να εξερευνήσει τις δυνατότητες του θεάτρου, συμβάλλοντας έτσι στην ανανέωση και την εξέλιξή του, ακολουθώντας το παράδειγμα της μουσικής και της ζωγραφικής. Ο κόσμος των έργων του κυριαρχείται από το όνειρο που εισβάλλει στη σκηνή μέσα από μία σειρά αντιθέσεων εμπνευσμένων από την προσωπική εμπειρία του δραματουργού, και ανατρέπει την πραγματικότητα αλλά και τη δομή των θεατρικών. Πλήθος προσώπων, ήχων, φωνών, μουσικής και εικόνων μεταφέρει στον θεατή το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης και επιφυλάσσει για το δραματουργό μια ιδιαίτερη θέση σ'αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε θέατρο του παραλόγου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Dream
Experimental theatre
Η ποίηση της γλώσσας
Πειραματικό θέατρο
Ζαν Ταρντιέ
Ονειρο
Αντίθεση
Poetry of language
Theatre of absurd
Θέατρο παραλόγου
Jean Tardieu
Contradiction

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.