Η μεθοδολογία του case study στο μάρκετινγκ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Case study methodology in marketing
Η μεθοδολογία του case study στο μάρκετινγκ

Ξυνογάλου, Ευαγγελία Γεωργίου

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να προσθέσει μια ακόμη άποψη στις ήδη διιστάμενες προσεγγίσεις, σχετικά με την εφαρμογή της μεθοδολογίας case study στον κλάδο του μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, δεν εστιάζει στο πώς θα μπορούσε να διεξάγεται μια έρευνα της μορφής case study, αλλά στο πως εν τέλει αυτή εφαρμόζεται. Στοχεύει δηλαδή, στη σύγκριση της μεθοδολογικής θεωρίας με τη μεθοδολογία στην πράξη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της χρήσης του case study σε τρία ευρείας κυκλοφορίας επιστημονικά περιοδικά σχετικά με το Μάρκετινγκ, για μια χρονική περίοδο δέκα ετών (1997-2006).
This study aims at prividing one more point of view about the use of case study in marketing, (MKT) comparing the methodology theory and the methodology practise. For this cause it is studying the articles publishes in 3 magazines about MKT for a period of 10 years. The magazines are: International MKT Review, Journal of International MKT and European Journal of MKT.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Case study
Μελέτη περίπτωσης
Μάρκετινγκ
Marketing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)