Μελέτη του CD99 και άλλων νευροενδοκρινών δεικτών σε αδαμαντινοβλαστώματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Study of CD99 and other neuroendocrine markers in ameloblastomas
Μελέτη του CD99 και άλλων νευροενδοκρινών δεικτών σε αδαμαντινοβλαστώματα

Δεληγιάννη, Ελένη Ι.

Ameloblastoma is a prominent entity in the group of odonotogenic tumors. It is a benign, odontogenic tumor, with a high rate of local reccurence. It is an epithelial neoplasm of unknown origin. Our objective was to study the expression of CD99, synaptophysin, neuron specific enolase and chromogranin A in a series of ameloblastomas. These markers usually characterize neuroendocrine differentiation in neoplasms. For this purpose we applied immunohistochemical methods in paraffin embedded tissues. Results showed that ameloblastoma has a distinct immunohistochemical profile, similar to that of Ewing’s sarcoma/ PNETs family of tumors. Review of the literature revealed that adamantinoma, a rare neoplasm of the long bones, formerly believed to be related with ameloblastoma, also demonstrates a similar profile. These findings are not only useful in differential diagnosis of odontogenic tumors, but may prove helpful in distinguishing the unknown origin and the aggressive behavior of ameloblastoma
Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα και την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας,μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα αποτελέσματα της ανοσοϊστοχημικής μελέτης, ηοποία πραγματοποιήθηκε, δεν αποδίδουν μεν άμεσα την έκφραση των κυττάρων, πουσυμμετέχουν στην γένεση του αδαμαντινοβλαστώματος και προέρχονται από τηνευρική ακρολοφία, ενέχουν, όμως, την πιθανότητα της έκφρασης συγκεκριμένωννευροεξωδερμικών πρωτεϊνών, οι οποίες παριστούν ένα είδος αρχέγονης μνήμης,που, όπως φαίνεται, το κύτταρο των οδοντογενών ιστών έχει τη ικανότητα νααποκτήσει, κάτω από συγκεκριμένες παθολογικές συνθήκες. Ένα τέτοιο φαινόμενοείναι πιθανόν να προκύψει κατά τη δημιουργία και άλλων οδοντογενών όγκων, όπωςεπίσης και κατά τη φυσιολογική διαφοροποίηση των οδοντικών ιστών, πιθανόν σε μηανιχνεύσιμα επίπεδα. Επιπλέον, η υπερέκφραση των δεικτών αυτών στα αδαμαντινοβλαστώματα, η οποία και τους προσδίδει ένα συγκεκριμένο ανοσοΐστοχημικό προφίλ, πέρα από κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ ετερόκλητων ομάδων νεοπλασμάτων (όπως τα αδαμαντινοβλαστώματα, οι όγκοι της οικογένειας του σαρκώματος Ewing, και το αδαμαντίνωμα), αποτελεί και ένα χρήσιμο διαφοροδιαγνωστικό εργαλείο για τους οδοντογενείς όγκους, η διάγνωση των οποίων μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να είναι αρκετά περίπλοκη και δυσχερής

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νευροενδοκρινείς δείκτες
Synaptophysin
Odontogenic tumors
Neuroendocrine markers
Συναπτοφυσίνη
Οδοντoγενείς όγκοι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.