Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης μηχανικών στην γνωστική περιοχή της τεχνολογίας των υλικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Development of methodology of the evaluation of engineering educational programs in the area of materials technology
Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης μηχανικών στην γνωστική περιοχή της τεχνολογίας των υλικών

Κοτίβας, Κοσμάς Κ.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΕΔΕΙΞΑΝ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ, ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΜΠΟΡΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ Ή ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
THE PURPOSE OF THIS DOCTORATE IS TO DEVELOP A SELF-EVALUATION METHODOLOGY THROUGH WHICH TO CONTINUOUSLY MONITOR AND EVALUATE THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL SERVICES OFFERED IN GREECE, IN THE FIELD OF ADVANCED MATERIALS AT POSTGRADUATE LEVEL. THE METHODOLOGY FOR THE EVALUATION PROCESS WAS BASED ON THE ASSUMPTION THAT EVERY PARTICIPANT (STUDENTS, LECTURERS, ADMINISTRATIVE STAFF) OF THE POSTGRADUATE COURSE AS WELL AS REPRESENTATIVES OF INDUSTRY SHOULD PARTICIPATE IN THE EVALUATION AND SHOULD BE COMMITTED TO CONTRIBUTE WITH THEIR SUGGESTIONS AND ACTIONS TO IMPROVE THE COURSE QUALITY. THE DATA USED WAS BASED ON INFORMATION SUPPLIED THROUGH QUESTIONNAIRES, INTERVIEWS, DISCUSSIONS AND TESTS. BASED ON A SURVEY OF EX-STUDENTS DESTINATIONS, JOB PLACEMENT AND DEGREE OF JOB RELEVANCE WITH THE CONTENT OF THE COURSE, THE AUTHOR HAVE REACHED CONCLUSIONS CONCERNING THE STRONG AND WEAK POINTS OF THE COURSE AND HOW IT RESPONDED TO MARKET NEEDS. THE DEVELOPED EVALUATION METHODOLOGY CAN BE EASILY APPLIED TO OTHER UNDERGRADUATE OR POSTGRADUATE ENGINEERING COURSES TAKING INTO CONSIDERATION THE SPECIFIC COURSE CONTENT AND LOCALITY CONDITIONS. ITS VALUE CONSISTS IN THE INVOLVEMENT OF ALL CONCERNED PARTIES (STUDENTS, LECTURERS, STAFF AND INDUSTRY) IN THE EVALUATION PROCESS AND ITS EFFICIENCY IN PINPOINTING THE STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS OF THE EDUCATIONAL PROCESS

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Continuously self-evalution
Προηγμένα υλικά
Engineering, Study and teaching (Higher)
Συνεχής αυτοαξιολόγηση
Μηχανική, Μελέτη και διδασκαλία(Τριτοβάθμια)
Πρόγραμμα μαθημάτων, Αξιολόγησή του
Curriculum evaluation
Advanced materials

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)