Ζητήματα πολιτισμικής διαφορετικότητας στη Βρετανική κοινωνία. Ερευνα στην αγγλική βιβλιογραφία της τελευταίας δεκαπενταετίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Aspects of cultural difference in British society. A review of current english bibliography (1989-2007)
Ζητήματα πολιτισμικής διαφορετικότητας στη Βρετανική κοινωνία. Ερευνα στην αγγλική βιβλιογραφία της τελευταίας δεκαπενταετίας

Λίλιου, Ευαγγελία Συμεών

Στα δυο πρώτα κεφάλαια η εργασία προσεγγίζει θεωρητικά την πολιτισμική διαφορετικότητα και παρακολουθεί το διάλογο που προέκυψε γύρω από αυτήν εστιάζοντας στην πολυπολιτισμική Βρετανία και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής που έχουν πολυπολιτισμικό υπόβαθρο. Εξετάζονται θέματα όπως: η πολιτική της ταυτότητας, η πολιτική της αναγνώρισης, η πολιτική της διαφοράς, καθώς και ζητήματα όπως: εθνότητα, κουλτούρα, ιδιότητα του πολίτη, ανθρώπινα δικαιώματα και μειονότητες, πλουραλιστική κοινωνία, διαπολιτισμικότητα κ.α. Τα τρία τελευταία κεφάλαια εξετάζουν ζητήματα πολυπολιτισμικής διαφορετικότητας στους τομείς της θρησκείας, της μετανάστευσης και της εκπαίδευσης στη Βρετανία.
In the first two chapters there is a theoretical approach of cultural difference and the ensuing dialogue around it, both in Britain and other North European and American countries that afford a multicultural background. The paper focuses on aspects such as: politics of identity; politics of recognition; politics of difference; ethnicity; culture; citizenship; human rights and minorities; pluralism; interculture etc. There are also three separate chapters that focus on religion, migration and education in multicultural Britain.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Interreligious dialogue
Human rights
Ethnicity
Διαθρησκειακός διάλογος
Migration
Multicultural education
Εθνότητα
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση
Μετανάστευση
Identity
Ανθρώπινα δικαιώματα
Ταυτότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.