Δούλος και γυναίκα στον Αριστοτέλη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Women and slaves in Aristotles philosophy
Δούλος και γυναίκα στον Αριστοτέλη

Κκίμη, Κωνσταντία Χρήστου

Slavery and the position of women according to Aristotle and presented in this research. The topic is complex, the interpretations definitely varied and that implies contradiction as well that even the philosopher himself falls into, since human nature itself varies. Aristotle believes that human beings are divided into those who have mental power and logic, and to people who are "natural" slaves and need guidance. As for women Aristotle does not present them as equal to slaves, however they are not presented having a primarily role but a strictly domestic role.
Στην παρούσα εργασία το θέμα που αναπτύχθηκε ήταν η άποψη του Αριστοτέλη σχετικά με το θέμα της δουλείας και της γυναίκας. Το θέμα αυτό είναι δύσκολο, οι ερμηνείες είναι σίγουρα πολλές και σ' αυτό συμβάλλουν και οι αντιφάσεις που ο ίδιος ο φιλόσοφος υποπέπτει. Αυτό έχει να κάνει με τη φύση του ανθρώπου που δεν είναι δυνατό κάποιος να είναι απόλυτος με αυτή. Ο Αριστοτέλης πιστεύει πως οι άνθρωποι διαχωρίζονται σε αυτούς που έχουν το ψυχικό σθένος και τη λογική και από την άλλη οι φύσει δούλοι που χρειάζονται καθοδήγηση. Τις γυναίκες ο Αριστοτέλης δεν τις ταυτίζει με τους δούλους αλλά τους δίνει ένα δευτερεύοντα και αυστηρά οικιακό ρόλο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Slavery
Women
Natural slaves
Guidance
Λογική
Δουλειά
Φυσεί δούλος
Mental power
γυναίκα
Logic
Ψυχικό σθένος
Καθοδήγηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)