Η γυναίκα στο έργο του Καισαρίου Δαπόντε, καθρέφτης γυναικών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
The woman in the writing of Cesarios Dapontes, women's mirror
Η γυναίκα στο έργο του Καισαρίου Δαπόντε, καθρέφτης γυναικών

Μαρούση, Φωτεινή Θεολόγου

Ο Καισάριος Δαπόντες υπήρξε ένας από τους αξιολογώτερους και πολυγραφότερους συγγραφείς του 18ου αι. Ο "Καθρέφτης Γυναικών" είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του. Πρόκειται για μια έμμετρη αναδιήγηση ιστοριών, "κακών τε και καλών γυναικών", κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και από άλλες πηγές. Στόχος του έργου είναι να τέρψει τους αναγνώστες, αλλά και να τους διδάξει και να τους ωφελήσει ψυχικά, προβάλλοντας ιδίως την γυναίκα του 18ου αιώνα, πρότυπα προς μίμηση και παραδείγματα προς αποφυγή.
Cesarios Dapontes was one of the major and prolific writers of 18 century. The "Women's mirror" is one of his most important writings. It's about a metric narration of stories, "bad and good women", especially from the Old Testament and from others fountains. Writing's intention is to please the readers and teach them and benefit their souls, bringing out especially the woman of 18 century, models of emulation and examples of avoidance.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καθρέφτης γυναικών
Women's mirror
Φαναριώτισσες
Cesarios Dapontes
Fanariotisses
Stories of bad women
Καισάριος Δαπόντες
Stories of good women
Ιστορίες κακών γυναικών
Ιστορίες καλών γυναικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)