Το νεοελληνικό θέατρο σκιών ως μέσο αγωγής των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The modern greek shadow puppet theatre as a means to educate primary public: a christian pedagogic approach
Το νεοελληνικό θέατρο σκιών ως μέσο αγωγής των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση

Αγραφιώτης, Θωμάς Αθ.

The subject of this paper is modern greek shadow puppet theatre. More specifically, this kind of art has been examined under the prism of an aesthetic, historical, didactic, psycho-pedagogical and christian-pedagogical approach. The main objective of such an approach was to prove the value and appropriateness of shadow play in terms of its utilisation in learning and christian orthodox education
Το νεoλληνικό θέατρο σκιών αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της παρούσας επιστημονικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η τέχνη αυτή προσεγγίστηκε υπό το πρίσμα μιας αισθητικής, ιστορικής, διδακτικής, ψυχοπαιδιαγωγικής και χριστιανοπαιδαγωγικής κριτικής θεώρησης. Κύριος σκοπός αυτής της προσέγγισης ήταν να αποδειχθεί η αξία και η καταλληλότητα της τέχνης του θεάτρου σκιών για την αξιοποίηση της στην εκπαίδευση και την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Δράμα στην εκπαίδευση, Ελλάδα
Drama, Study and teaching (Primary)
Drama in education, Greece
Shadow shows, Greece
Δράμα, Μελέτη και διδασκαλία (Πρωτοβάθμια)
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Primary pupils
Means to educate
Shadows
Μέσο αγωγής
Θέατρο σκιών, Ελλάδα
Καραγκιόζης
Σκιά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.