Αντιμικροβιακή δράση χλωρεξιδίνης σε διάφορα σκευάσματα για στοματόπλυση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Antimicrobial activity of chlorhexidine in commercial oral solutions
Αντιμικροβιακή δράση χλωρεξιδίνης σε διάφορα σκευάσματα για στοματόπλυση

Μπουτάτου, Δέσποινα Κωνσταντίνου

Η αντιμικροβιακή ένωση χλωρεξιδίνη μπορεί να αντιδρά με διάφορες ουσίες που προστίθενται σε στοματικά διαλύματα με αποτέλεσμα να μειώνεται η αντιμικροβιακή δράση του διαλύματος. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να αξιολογηθεί η αντιμικροβιακή δράση στοματικών διαλυμάτων χλωρεξιδίνης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και να συγκριθεί η δράσης τους με την αναμενόμενη με βάση την αναγραφόμενη συγκέντρωση της διγονανίδης.
Chlorexidine is a chemically actives substance that can react with many different compounds. This study aimed to examine the active CHX concentration in oral solutions commercially available in the greek market

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στοματικά διαλύματα
Στοματοπλύματα
Chlorhxidine
Antimicrobial activity
Mouthwashes
Oral solutions
Αντιμικροβιακή δράση
Χλωρεδιξίνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2006
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)